user
ร้านอาหารตัวต่อ
ตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
ลักษณะที่ปรากฏ
ร้านอาหารตัวต่อ

ข้อมูล
6 ภาพถ่าย
0 ความคิดเห็น
เรตติ้ง
  • ที่อยู่:ตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
  • โทรศัพท์:096 162 6639
หมวดหมู่
  • ร้านอาหาร
ตัวเลือกของบริการ
  • สั่งกลับบ้าน:ใช่
  • นั่งรับประทานที่ร้าน:ใช่
บรรยากาศ
  • ง่ายๆ สบายๆ:ใช่
กลุ่มลูกค้า
  • มาเป็นกลุ่ม:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน