user
ครัวเจ้น้อย
ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
ลักษณะที่ปรากฏ
ครัวเจ้น้อย

ความคิดเห็น
Ti
รีวิว №1

ถูกอร่อยสะอาด

ข้อมูล
17 ภาพถ่าย
1 ความคิดเห็น
5 เรตติ้ง
  • ที่อยู่:ตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
หมวดหมู่
  • ร้านอาหาร
ตัวเลือกของบริการ
  • สั่งกลับบ้าน:ใช่
  • นั่งรับประทานที่ร้าน:ใช่
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • เหมาะสำหรับเด็ก:ใช่
บรรยากาศ
  • ง่ายๆ สบายๆ:ใช่
กลุ่มลูกค้า
  • มาเป็นกลุ่ม:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน