user
ร้านอาหารเจ๊เรียม
ตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
ลักษณะที่ปรากฏ
ร้านอาหารเจ๊เรียม

ความคิดเห็น
BI
รีวิว №1

ของสด

ข้อมูล
1 ภาพถ่าย
1 ความคิดเห็น
5 เรตติ้ง
  • ที่อยู่:ตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี 76130
หมวดหมู่
  • ร้านอาหาร
ตัวเลือกของบริการ
  • สั่งกลับบ้าน:ใช่
  • นั่งรับประทานที่ร้าน:ใช่
บรรยากาศ
  • ง่ายๆ สบายๆ:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน