user
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์บิ๊กซี กระบี่ (ชั้น 2)
เลขที่ 349 หมู่ที่ 11, ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่, กระบี่ 81000
ลักษณะที่ปรากฏ
ความคิดเห็น
Ch
รีวิว №1

เตรียมสอบต้องมาทีนี่

ไพ
รีวิว №2

ร้านเล็กไป หนังสือน้อย แต่บริการดีมาก

Sa
รีวิว №3

เล็กไปนิด

ข้อมูล
1 ภาพถ่าย
3 ความคิดเห็น
3.7 เรตติ้ง
  • ที่อยู่:เลขที่ 349 หมู่ที่ 11, ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่, กระบี่ 81000
  • เว็บไซต์:https://www.se-ed.com/
  • โทรศัพท์:075 810 453
หมวดหมู่
  • ร้านหนังสือ
ตัวเลือกของบริการ
  • การเลือกซื้อในร้านค้า:ใช่
การเข้าถึง
  • ทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน