ค้นหาองค์กร

ทุกองค์กรในหมวด หอพัก, ในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น

องค์กร
ห้
ห้องเช่าราคาถูก

ไม่มีที่จอดรถยนต์, 491 ซอย กลางเมือง 18, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40...

ไปที่
องค์กร
ทอ
ทองห่อ อพาร์ทเม้นท์

382/1 ถนน หน้าเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
Th
The Favorite

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
โฟ
โฟกัส อพาร์ทเม้นท์

799 หมู่2, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงอาจารย์บุหลัน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนิยมศิลป์

423-, ซอย หน้าเมือง 7, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
รา
ราชพฤกษ์เพลส Ratchapruk Place ...

117/7 ราษฎร์คนึง, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพีพลัส

ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 23/2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคำหล้า

55 ู หมู่ 1 บ โคก สี ต ใค ก สี อ เมือง, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักศิริศักดิ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอิงอร

140/87 อุดลยาราม ซอย ๗/๘, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักศิริกาญน์

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาทันตแพทย์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาคณะทันตแพทย์

ทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ, เมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก แพทย์ ร.พ.ขอนแก่น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่3

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
Fa
Faculty of Medicine Dormitory ...

123 Moo 16 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, 40002, , ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
ฟอ
ฟอร์จูน แมนชั่น ขอนแก่น Fortun...

140/309 หมู่ที่ 14, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ศร
ศรีบุญเรืองอพาร์ทเม้นท์ ขอนแก่...

ศรีจันทร์ 20, ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
Ba
Baan Suk Sabai

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เจ
เจ แมนชั่น

200, 270 ถนน ชัยพฤกษ์, ในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บุ
บุญอนันต์อพาร์ทเม้นท์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สุ
สุขใจอพาร์ทเมนท์ ขอนแก่น SOOKJ...

157, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
วง
วงศ์ใหญ่ อพาร์ทเม้นท์

ซอย พิมพสุต 1, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบีแอนด์โอ

191 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์, ศรีจันทร์ 29, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแ...

ไปที่
องค์กร
AP
AP Apartment (เอพี อพาร์ทเม้นท...

43/132 ถนน กังสดาล, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ออ
ออฟไซด์ อพาร์ทเม้นท์

800 หมู่ที่ 12, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
นว
นวคุณ อพาร์ทเม้นท์

นว คุณ อ พาร์ ท เม้น, 250/3 ซอย กสิกรสำราญ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอ...

ไปที่
องค์กร
สา
สายใจ อพาร์ทเมนท์

12 หมู่ 2, ถนนมิตรภาพ, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
โร
โรสแมนชั่น

164/142 หมู่ที่ 14, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ผ่
ผ่องสิริ แมนชั่น

หมู่ที่ 14, 144/59, ถนน อดุลยาราม, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอาคาร 9

ซอย ราษฎร์คนึง 3, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
กา
กาซะลองเพลส

432 ถนน คสล. บ้านโนนม่วง, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก Golden Living

987 หมู่ที่ 12, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักไชยณรงค์ (บ้านโนนทัน)

43, 21 หมู่ 3 ถนน โพธิสาร, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 4000...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอยู่เฮง

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักดวง

712, 20 หมู่6 ถ. ศรีจันทร์, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักธนารมย์

หมู่ 12, 888/2, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก กังสดาล2

ซอย มิตรภาพ 32, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านสร้างสุข

646, 19 ขอนแก่น, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักรัชนก

45 ถนน บ้านกอกน้อย-โคกฟันโปง, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น ...

ไปที่
องค์กร
ร่
ร่มเย็น

68, 3 ถ. ศรีจันทร์, ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
p.
p.m. อพาร์ทเม้นท์

141, 26 หมู่ 14 ถ. มิตรภาพ, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ศร
ศรีประภา อพาร์ทเมนท์

395, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิง นิรันดร์ อพาร์ทเม้นท...

103 ซอย กสิกรสำราญ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก 99

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชีวิน

140, 119 ถนน กัลปพฤกษ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
พู
พูนสุขหนองขาม

228 หมู่15, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ดว
ดวงมีวัน อพาร์ทเมนท์

42, 22 ซอย อำมาตย์ 1, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก MBA

ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนามิขอนแก่น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหนึ่ง

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักศิริกร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักทรัพย์นิยม

145/2 ซอย สุมงคล, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก โฮมเฮ้า

เลขที่ 202/99 หมู่ 14 ซอย ศรีมารัตน์34, ถนน ศรีมารัตน์, ในเมือง อำเภอเ...

ไปที่
องค์กร
พส
พสิษฐ์ แมนชั่น

144/99 ซ.อดุลยารามถ.มิตรภาพ ในเมือง, เขตเมืองขอนแก่น ขอนแก่น, 40000, 4...

ไปที่
องค์กร
ไผ
ไผ่ทอง อพาร์ทเมนท์

หมู่ 14 141, 17 ซ. อดุลยาราม 3, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 400...

ไปที่
องค์กร
พร
พรหมณีเพลส

40 ซ.26, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านประสานมิตร

ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
โน
โนนทันเพลส

ซอย 1, ตำบล พระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรี บ้านกระจ่าง ราชมงคลข...

224, 83 ถนน ประชาสโมสร, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักดาหลา

379 ซอย หมู่บ้านสวนมอ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวัลภา

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสนสุขสาขา2

165/41 Lao Na Dee Road Soi.10/22, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านต้นซอย

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักพรประเสริฐ

309 ถนน บ้านกอก, ตำบล บ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนรีกานต์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านปุยนุ่น

40000, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เฮ
เฮือนฝากจิต

ซอย หมู่บ้านสวนมอ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักฟ้าดาว

40000, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักจิดาภา

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักลูกหมี2

หมู่ที่ 21, 444, ถนน ศรีจันทร์, ในเมือง ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ศศ
ศศินปาร์ค

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก ดาราวัน เรสซิเดนซ์ ขอนแก...

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
นว
นวลพรรณโฮมเพลส

365/4 หมู่ 27, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ฟา
ฟาริดา อพาร์ทเม้นท์ ขอนแก่น

673/7 ซอย วุฒาราม 6, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สุ
สุรภา อพาร์ทเมนท์

80/6 ซ.เหล่านาดี 8/1, ถ.เหล่านาดี, แขวงในเมือง เขตเมืองขอนแก่น ขอนแก่น...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก สุปราณีเพลส

หมู่7 ถ.บ้านกอก, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักลัดดา

923 ซอย วุฒาราม 8, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ห้
ห้องพัก

เลขที่ 157 ถนน บ้านกอก ซอย บ้านกอก 26 (ซอย เซเว่น อีเลฟเว่น บ้านกอก สุ...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอน้อมธรรม

Non Ton, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เร
เรือนสบายขอนแก่น

ถนน กสิกรทุ่งสร้าง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายสุจิตรา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักโพธิ์ชัย

111 หมู่ที่ 27 ซอย, โพธิ์ชัย, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักโคกสีรีสอร์ท

83, ตำบล หนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สุ
สุทธิลักษณ์ เรสซิเด้นท์

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักรายวันรายเดือนขอนแก่น

ขอนแก่นเรสเฮ้าส์ 199/212-213 บ้านเป็ด (หน้ามอภาคฯขอนแก่น ในเมือง, 4000...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านพุทธชาติ Puttachat Ho...

ถนน สุขฤทัย, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก มข. จรินทร เพลส (กังสดาล...

หมู่ที่ 14, 140/71, ถนน อดุลยาราม, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านริมห้วย

FRVW+H5V, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอเพลินพิมาน ม.ขอนแก่น

FR4H+F9J, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิง

9319 ซอย เหล่านาดี 10/12, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักUS PLACE

ซอย ประชาสโมสร 17, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสนสบาย

600, 29 ถ. หน้าเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านอานันท์ดา

CRRG+VP6, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเพิ่มทรัพย์ ขอนแก่น

666, 353 ซอย เมตตา, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ศร
ศรีสุขเพลส ขอนแก่น Srisuk Plac...

ซอย เหล่านาดี 10/6, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงปราณี

ซอย ซอย หลังเมือง 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก บ้านป.ปลา

ถนน อดุลยาราม, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเรือนสิริ

CVG7+47H, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวัฒนา

FR7H+G3J, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
P.
P.P.2.Apartment

17/6 มิตรภาพ 14, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอแปดหลัง ม.ขอนแก่น

123 M.16 T.Sila, A.Muang, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 15 มหาวิทยาลั...

FRH9+F3F, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักจา(ว)กะทิ

ซอย อดุลยาราม 1/5, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคุณเพ็ญณี บ้านดอนยาง ขอนแ...

462, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เอ
เอื้องฟ้า โฮม

140, 473 ซอย อดุลยาราม 1/3, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีแก่นทอง

205 ถนน กัลปพฤกษ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวชิระ

FR7G+6WH, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาชายที่ 16 มหาวิทย...

123 หมู่ 16, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักครูเตอร์

121 ม .19 อ เมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก ศิริศักดิ์

52/16-7 กลางเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 22 มหาวิทยาลั...

123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวราภรณ์

ซอย ทองเมืองน้อย, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีวันเทาแก้ว

ซอย กังวาน 3, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอินทราเพลส 2

ซอย ชัยพฤกษ์ 12, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสรารัตน์

ถนน มิตรภาพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวัฒนา 2

57/18 หมู่ 14 ถ.กัลปพฤกษ์ ซ.เสรีสัมพันธ์(กังสดาล มข, อำเภอเมืองขอนแก่น...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสนสุข

146/2 ซ.เหล่านาดี ซอย8อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น, 40000, 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักภูเก้า

9RJQ+QR5, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านปูเพลส BaanPooPlace

32, 44 หมู่14 ซอย มิตรภาพ 32, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงที่ 1 มข.

ถนน มิตรภาพ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักใบบัว

ซอย ประชาร่วมใจ 7, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชัญญานุช

FRM3+WHJ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวรพร

141, 101 ซอย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายที่ 5

FRH9+PV2, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงทรัพย์อารีย์

88, 12-14 ถนน สามัคคีอุทิศ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 400...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวัชรีบูรณ์

309 ถนน บ้านกอก, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวรรณพร

ถ. ชาตะผดุง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเพชร

CRJW+JVG, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายที่ 27

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เมือง, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงมิลินเฮ้าส์

460 หมู่ 12, ถนนมิตรภาพ, ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 40...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักทวินทาวเวอร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีบ้านจันทร์เพ็ญ

กังสดาล, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสมวราวัฒน์

FRJ2+V85, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
TH
THE WEWISH APARTMENT

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงเทพพล

CVH6+2R2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เบ
เบญจพรหอพัก

เลขที่ 226/126 หมู่ 13 ใน, อำเภอเมืองขอนแก่น, 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเยาวลักษณ์

407 Tambon Sila, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงกฤษณา

หมู่ 17 199, 17 ซอย บ้านกอก, อำเภอเมืองขอนแก่น, 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายหญิงสินคำ

361 บ้านกอก ซอย 24, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวาที

FR6H+X4H, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เด
เดอะ ซัมเมอร์ เพลส

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเวียงทองเพลส

ซอยเทคโนโลยี, ถ. มิตรภาพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
Si
Siri Residence Khon Kaen

CV92+QP6, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
กล
กลม เพลส Kamon

43, 555 ซอย พระชัย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเอกตะวัน

ถนน กัลปพฤกษ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักมะลิวัลย์

CR6F+WF5, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักมีสุข

CR95+34V, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีบ้านมาริสา

124, 65 ถนน อดุลยาราม, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เอ
เอ็น พี ปาร์ค

หมู่ที่ 12, 490/1, ถนน บ้านโนนม่วง, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายชัยพร

CRC7+FH4, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักปิ่นสุดา

CRWG+FMJ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก โกลด์เดนคีย์1(Goldenkey1...

หมู่ที่ 14, 140/407, ถนน มิตรภาพ, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักดอนนางพา

193, 26 ศรีจันทร์ 10/1, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงเรือนโชคดี

FRM9+33C, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก RS

40000, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแบม บอส

ถนน โยธาธิการ ขอนแก่น 2006, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 4...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านอนงค์

CVJ4+2FJ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ต้
ต้นคูนอพาร์ทเมนท์(หอพัก)

199, 84 ซอย บ้านกอก 18, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 3

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ฉว
ฉวีวรรณ

592/3, ถนนหน้าเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 400...

ไปที่
องค์กร
พร
พรปวีณ์

199/2 ซ.บ้านกอก14ถ.บ้านกอก, ขอนแก่น, 40000, 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักลีลาวดี

FRJ9+X8W, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก THE NEXT

FRJ7+P46, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอไพลินเรสซิเดนท์

124/88 ในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 20

FRJF+5F3, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หออิฐแดง

170/16 ซอย ศรีจันทร์ 31, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายอารียา

เลขที่ 162/61 ซอย ชาตะผดุง16, ถ. ชาตะผดุง, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ...

ไปที่
องค์กร
เก
เกษียรสินธุ์ปาร์ค

846, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงพลธานี

438 ม.19, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักธรรมรักษ์

ราษฎร์คนึง, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงกฤษณา

Uyanış, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 06300

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงทรัพย์สมบูรณ์

CRC8+9WQ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเป็นปลื้ม

Unnamed Road, , ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40260

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคุณกบ

14 ถ. ชาตะผดุง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวรอินเตอร์ (หออินเตอร์)

123, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเอี่ยมกมล

FR6G+HMC, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก จิวจิว มข.

48, 98 หมู่ที่ 14 ถ. มิตรภาพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 4...

ไปที่
องค์กร
ซิ
ซิมโฟนี่เพลส Symphony Place

26 หมู่6, 54, ซอย ประชาสโมสร 35, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ลั
ลักษ์สุดใจ

ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายปิติพรและรพีพร

309 ถนน บ้านกอก, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก Golden Boutique Resort

222 หมู่ 27 ถนน มิตรภาพ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก Golden View Resort

842 หมู่ 27 ถนนมะวัลย์, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

123, ถนนมิตรภาพ, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอต้นกล้ากัลปพฤกษ์

123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ถนนมิตรภาพ, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
พร
พระภูมิหอพักสามพี่น้อง

CVJ3+7XW, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอรุณี

888/79 Lao Nadi Rd, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ศุ
ศุภลดาเฮาส์

609 หมู่ที่ 27 หมู่บ้านโนนม่วง ซอยพร้อมมิตร, ถนนโนนม่วง, ตำบลศิลา อำเภ...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักริมคลองบ้านโคก

สำราญ, 325 ม.9, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงนิตยา

FR2W+XQM, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
PJ
PJ1 APARTMENT

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บี
บี.จี.อพาร์ทเม้นท์

ซอย ดรุณสำราญ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ยา
ยามาวดี

FRJ7+7MV, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสงศิลป์

Unnamed Road, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
วิ
วินสโลว์ มิดวิลล์

เหล่านาดี 4, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
มอ
มอแดง เพลส

820 หมู่ที่ 12, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก สมสาย

เลขที่ 202/48 หมู่ 14 ใน, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสงจันทร์

26 ถ. หน้าเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
พั
พัชรานุฉัตร เพลส

93/66 ซ, ศรีจันทร์ 10/1, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแม่วันเพ็ญ

CR6F+P9R, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงประทีป

50 ซอย มิตรภาพ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแสงจันทร์

725/17, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักรุ่ง

CRGX+M9X, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักมยุลี

143/19 ซอย กังวาน 4, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักดวงจันทร์

CRGX+WG4, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก บ้านเพนกวิน

เลขที่ 200 หมู่ 27 หมู่บ้าน โนนม่วง, ซอย พร้อมมิตร, อำเภอเมืองขอนแก่น,...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักรุ่งทิวา

CVG6+WQH, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
แส
แสงจันทร์ อพาร์ตเมนต์

FRJ7+68W, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักปายฟ้า

Soi Ruamjai Samakkee, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก พิมพ์รุ่งทรัพย์

หนองขาม ม. 15 ซอย 3/5, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักธนภัทร

69/3 ซอย ศรีมารัตน์ 15, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านพีระยา

CVG7+Q99, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสายฝนเรสซิเด้นซ์

ถนน หน้าเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านดีดี(หอพักลัดดา)

173, 23 หมู่ 17 ซอย วีระวรรณ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักภารดี

ซอย ชาตะผดุง 17(15), ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักภารดี

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อั
อังกาบคอร์ท

38/5 ถ. มิตรภาพ, ตำบล เก่างิ้ว อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ภั
ภัทรินทร์

191 ถ. มิตรภาพ, ตำบล เก่างิ้ว อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อร
อรสิริ

199, 76 ถ. มิตรภาพ, ตำบล เก่างิ้ว อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อา
อารี

374, 16-17 ถ. มิตรภาพ, ตำบล เก่างิ้ว อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สุ
สุบัณฑิต

136, 72 ถ. มิตรภาพ, ตำบล เก่างิ้ว อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านดอนบม

ถนน ประชาบํารุง, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักธงชาติ

Unnamed Road, ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40260

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเกื้อกูล

เลขที่ 168-169, ถนน บ้านกอก, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงยุวเรศ

เลขที่ 381/39, ถ. มิตรภาพ, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอรัชนีกร

9RGV+GVW, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิงมุกชมพู

FRJ8+H7M, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักพรีมเพลส

ซอย อำมาตย์ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
พู
พูลสุข

ซอย น้ำทิพย์ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
T&
T&T house

93/71 T&T house ม.4 ถ.ศรินทร์ ซ.ข้างเรือนจำ ต.คนเมือง อ.เมือง, ขอนแก่น...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักพ่อนัส

หมู่บ้าน ม่วง, เลขที่ 365 หมู่ 15, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอ...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคุณตุ๊ก

หมู่บ้าน ม่วง, เลขที่ 365 หมู่ 15, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอ...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านณัฐ

CR6F+QP2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อพ
อพาร์ทเมนท์บ้านหมิงเพลส

CR7F+8RM, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านพาสุข

789 ม. 12, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอินทราเพลส มข.

178 หมู่19 ถนน โคลัมโบ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักลุงกะป้า

8R23+9C8, ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40260

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักธนาวุติ

เลขที่371บ้านขามเจริญ, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสาขา2

38 ซอย พัฒนา 9, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักมุมสบายรีสอร์ท

199 หมู่.19, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักใบตาล

ถนน ศรีจันทร์, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เด
เดอะรีสอร์ทปาร์ควิว

198 ม.19, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักมีอนันต์

FRP7+4CW, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักใบบัว โคลัมโบ ซอย 1

FRH3+GGV, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักพิมพ์พร

745/6 ซอย อิงมอ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สุ
สุมานะปาร์ค

957 หมู่12 ถนนมิตรภาพ, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักทองสะอาด

FRM5+M8G, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพูลทรัพย์

ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักวิภานันท์

CRF2+436, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
เป
เปี่ยมสุขแมนชั่น

898, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก ฉัตรอนันท์เพลส

FRJ8+23F, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเพื่อน

FRJ9+VG4, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านแครอท นินจิน

714, 12 อิงมอ ซอย 3, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านพีรลักษณ์

FRJ8+HH8, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสุกัญญา

38 หมู่14, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอุดมสุข

95 หมู่ 15 ซอย รัตนา ธานี, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 400...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก ส.อพาร์ตเมนต์

บ, 419 ม.4, บ้านกุดกว้าง, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
พร
พรรัตน์เรสซิเดนท์

78 หมู่ 6, ถ.ศรีจันทร์ 22, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000, 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักกฤตณภัทร

CQ6X+F4P, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักทองยศครับ

112 หมู่ที่13, ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักน็อต & หนึ่ง

หอพัก น็อต & หนึ่ง, บ้านโนนม่วง, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น ...

ไปที่
องค์กร
พั
พันธ์ศรี เพลส

37, 10-11 ม.16 ถนนมลิวรรณ, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 400...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักผ่อน โดยนายทวีศักดิ์ อัคร...

167 ซอยแก่นพยอม ถนนมะลิวัลย์, อำเภอเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40...

ไปที่
องค์กร
บ้
บ้านแม่บุญมี

51 ซอย 6, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก วรรณิษา

GRJM+CQ4, ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักแม่ใบตอง

HR8F+4WQ, ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก.สสงมา

CVF5+VJM, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหมอแซม

240 ม.8 บ.สว่างมรรคคา, ตำบล ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40260

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก Somrit

ซอย เทวา, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสมหวัง

CVM2+3VX, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีเคียมเซ้ง

CVH2+95X, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สิ
สินสง่าเพลส

CRQ2+HXQ, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
สำ
สำราญเพลส

ซอย วุฒิชัย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
กา
การณ์จสภพร ทองธรรมชาติ

Unnamed Road, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักบ้านสวนน้องฟอร์จูน

674, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอัมพร

เลขที่ 110 หมู่ 12 หมู่บ้าน ตลาดฉางข้าว, ถนนมลิวรรณ, ตำบล บ้านทุ่ม อำเ...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักคุ้มอยู่เย็น

55, 125, ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
กน
กนก เรสซิเด้นซ์(Kanok Resident...

991 ซอย 1, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อุ
อุไรวรรณ

217, ถนนมะลิวัลย์, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 4000...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักก่อสุข

เลขที่ 57/20 หมู่บ้าน 14 ใน, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพัก กองทอง

FR4R+W86, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอรุณรุ่ง

CRWC+RHQ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักณัฐวรรณ

CR94+2V6, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักศรีสายทอง

ถนน หน้าเมือง - ซอย หน้าเมือง 6, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชายที่ 10

FRH9+RCR, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักชาย หอพักที่ 7

16.47915, 102.81677, ในเมือง, ขอนแก่น 40002

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักกินรี

FR7G+6JJ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเรือนคำ

FR4F+5R8, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 13

FRHF+F82, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 23

FRCF+36R, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักศิริรักษ์

เลขที่ 160 หมู่ 27, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักยิ่งเจริญ

CRX5+QV4, ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนักศึกษาที่ 21

FRCF+4C7, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักนานาชาติ มข.

Unnamed Road, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
อุ
อุ่นเรือน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักอยู่สบาย

CRC6+4G4, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ลด
ลดาวัลย์

256/40, ถนนอนามัย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 40000...

ไปที่
องค์กร
Ch
Chaisiri

ซอย สามัคคีอุทิศ 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักเพ็ญพิมล

CRC5+375, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิง เพ็ญรัตน์

ซอย ประชาสโมสร 38, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
พร
พรวิช

174, ถนนมะลิวัลย์, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 4000...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักหญิง อมรินทร์

ซอย บ้านกอก 10, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักการะเกศ

เลขที่ 168/374, ซอย ประชาสโมสร 28, ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น ...

ไปที่
องค์กร
เจ
เจริญเพลส

43/106, 14 Soi, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักรุ่งศิริ

หอพักรุ่งศิริ ถนนเหล่านาดี, 181 ม.9 หนองขาม ม. 15 ซอย 6, อำเภอเมืองขอน...

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสตรีอรวรรณ

CR96+8JF, ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
หอ
หอพักสุมณฑา

345, อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000

ไปที่
องค์กร
ไม
ไมตรี

82/1, ถนนเหล่านาดี, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 4000...

ไปที่
องค์กร
บอ
บอยซน ณ ขอนแก่น

219/1 หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง, อำเภอเมืองขอนแก่น, 40000

ไปที่