user
ครัวป้าภิศ
4 ซอยกระโรม 49 ถนนกระโรม, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
ลักษณะที่ปรากฏ
ครัวป้าภิศ

ข้อมูล
1 ภาพถ่าย
0 ความคิดเห็น
เรตติ้ง
  • ที่อยู่:4 ซอยกระโรม 49 ถนนกระโรม, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
หมวดหมู่
  • ร้านอาหาร
ตัวเลือกของบริการ
  • สั่งกลับบ้าน:ใช่
  • นั่งรับประทานที่ร้าน:ใช่
บรรยากาศ
  • ง่ายๆ สบายๆ:ใช่
กลุ่มลูกค้า
  • มาเป็นกลุ่ม:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน