user
ติ่มซำสะปำ by จี้ฟุ้ง
53/7 ถนน เทพกระษัตรี, ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต, ภูเก็ต 83000
ลักษณะที่ปรากฏ
ติ่มซำสะปำ by จี้ฟุ้ง

ข้อมูล
1 ภาพถ่าย
0 ความคิดเห็น
เรตติ้ง
  • ที่อยู่:53/7 ถนน เทพกระษัตรี, ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต, ภูเก็ต 83000
หมวดหมู่
  • ภัตตาคารอาหารติ่มซำ
ตัวเลือกของบริการ
  • สั่งกลับบ้าน:ใช่
  • นั่งรับประทานที่ร้าน:ใช่
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • เหมาะสำหรับเด็ก:ใช่
บรรยากาศ
  • ง่ายๆ สบายๆ:ใช่
  • อบอุ่น:ใช่
กลุ่มลูกค้า
  • มาเป็นกลุ่ม:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน