user
หอพักบ้านเชิงดอย
8 ถนน สุเทพ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
ลักษณะที่ปรากฏ
หอพักบ้านเชิงดอย

ข้อมูล
2 ภาพถ่าย
0 ความคิดเห็น
เรตติ้ง
 • ที่อยู่:8 ถนน สุเทพ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
หมวดหมู่
 • หอพัก
องค์กรที่คล้ายกัน
 • หอพักสตรี B-Wa mansion158 หมู่ที่ 14 ซอย บ้านใหม่หลังมอ 10, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
 • หอพัก ศศิกร117 หมู่ที่ 1, อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
 • อิงฟ้า หอพักเลขที่ 100/22 หมู่ 8 ซอย เภสัชกรโต2 ถนน สุเทพ, ซอย สุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
 • หอพักอมเรศ111, 99 หมู่ที่ 1, ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
 • หอพักวินสเตชั่น118, 16 หมู่ 2 ถนน มหิดล, ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50100
 • บ้านปทุมวันตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50100
 • หอ40/4 หมู่ 8, ถนนสุเทพ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50200, 50200
 • หอพักดอกแก้วQX3G+J79, ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50100
 • เดอ รูม 2ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50100
 • หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4QXX3+8FQ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200