ค้นหาองค์กร

ทุกประเภทในเมือง อำเภอแจ้ห่ม

ประเภท
ที
ที่จอดรถ
 • องค์กร44

ไปที่
ประเภท
บร
บริการการขนส่ง
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
บร
บริการแท็กซี่
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถเช่า
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ปั
ปั๊มน้ำมัน
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
โร
โรงรับจอดรถ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการกวดวิชา
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
มห
มหาวิทยาลัย
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
มห
มหาวิทยาลัยรัฐ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัย
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัยชุมชน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียน
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนประถมศึกษา
 • องค์กร44

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนรัฐ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนอนุบาล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนเอกชน
 • องค์กร50

ไปที่
ประเภท
กุ
กุมารแพทย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกการแพทย์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกทันตกรรม
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ทั
ทันตแพทย์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
นั
นักกายภาพบำบัด
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
นั
นักจิตวิทยา
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การแพทย์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รักษาสายตา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานพักฟื้นคนชราและผู้ป่วย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สั
สัตวแพทย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องแล็บการแพทย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อายุรแพทย์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์
 • องค์กร51

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาล
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลสัตว์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีดับเพลิง
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีตำรวจ
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานตำรวจ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทำตู้
 • องค์กร46

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างประปา
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างภาพ
 • องค์กร20

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างไฟฟ้า
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ซั
ซักแห้ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ซ่
ซ่อมรถยนต์และบำรุงรักษา
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนการตลาด
 • องค์กร67

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจัดหางาน
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ทำการไปรษณีย์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
นั
นักบริการอาหารจัดเลี้ยง
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
นา
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการขนส่งสินค้า
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดงานศพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซักรีด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาด
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาดบ้าน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำหลังคา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการส่งพัสดุ
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทจัดส่งสินค้า
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถขนส่งสินค้า
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทโฆษณา
 • องค์กร18

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทโทรคมนาคม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บู
บูธเช่าภาพยนตร์อัตโนมัติ
 • องค์กร60

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับจ้างทั่วไป
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับสร้างบ้าน
 • องค์กร52

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
มั
มัณฑนากร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมตัวถังรถยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมรถยนต์
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านตัดเสื้อ
 • องค์กร45

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำผม
 • องค์กร30

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำผมบุรุษ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำเล็บ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านยางรถยนต์
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสริมสวย
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ล้างรถ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานออกกำลังกาย
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
สป
สปา
 • องค์กร42

ไปที่
ประเภท
สร
สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานท่องเที่ยว
 • องค์กร38

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักพิมพ์
 • องค์กร28

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรสุขภาพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หม
หมอนวด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพิมพ์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
กร
กรมการขนส่งทางบก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กล
กลุ่มอาคารคอนโดมิเนียม
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ว่าการเมือง
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
นิ
นิคมอุตสาหกรรม
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทจ่ายไฟฟ้า
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการ
 • องค์กร59

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการในท้องถิ่น
 • องค์กร39

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานสภาองค์กรส่วนท้องถิ่น
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สุ
สุสาน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องสมุด
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องสมุดสาธารณะ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
อา
อาคารอพาร์ทเม้นท์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ทน
ทนายความ
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษา
 • องค์กร76

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
นั
นักภูมิทัศน์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการการตลาดอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทางกฎหมาย
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมา
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาปนิก
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ออ
ออกแบบเว็บไซต์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
เจ
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ซู
ซูเปอร์มาร์เก็ต
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ซู
ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าลดราคา
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ดี
ดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาด
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้ารถยนต์มือสอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าเครื่องประดับ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกิฟต์ชอป
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของชำ
 • องค์กร81

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของมือสอง
 • องค์กร67

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของหวาน
 • องค์กร76

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของเล่น
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายของชำ
 • องค์กร67

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายผ้า
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายยา
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายล็อตเตอรี่
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายวิดีโอเกม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสินค้าแฟชั่น
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายฮาร์ดแวร์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน
 • องค์กร69

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเนื้อ
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านคอมพิวเตอร์
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้า
 • องค์กร192

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้าส่งสำหรับสมาชิก
 • องค์กร62

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านงานฝีมือ
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านงานพิมพ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจักรยาน
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายสุรา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดกีฬา
 • องค์กร43

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดชั้นในสตรี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านดอกไม้
 • องค์กร56

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านบูติก
 • องค์กร20

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านยาสูบ
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านรองเท้า
 • องค์กร21

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสะดวกซื้อ
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสัก
 • องค์กร44

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสัตว์เลี้ยง
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้าราคาประหยัด
 • องค์กร41

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้าเด็กอ่อน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านหนังสือ
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอะไหล่รถยนต์
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอัญมณี
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์กีฬา
 • องค์กร29

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ทาสี
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์สำนักงาน
 • องค์กร67

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์เสริมความงาม
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องมือ
 • องค์กร41

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องสำอาง
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องเขียน
 • องค์กร29

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้อิเล็กโทรนิกส์
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเจ้าสาว
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเมล็ดกาแฟ
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้า
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าบุรุษ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าสตรี
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าเด็ก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโดนัท
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านไวน์
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้างสรรพสินค้า
 • องค์กร43

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้างสินค้าลดราคา
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ธี
ธีมพาร์ค
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ผล
ผลิตไวน์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ชุมชน
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดกิจกรรม
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • องค์กร66

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่แสดงดนตรีสด
 • องค์กร29

ไปที่
ประเภท
สน
สนามกอล์ฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามกีฬา
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
สว
สวนน้ำ
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสนุก
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสัตว์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องแสดงงานศิลปะ
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
อุ
อุทยาน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อุ
อุทยานแห่งชาติ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
โร
โรงภาพยนตร์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงละคร
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
โร
โรงโบว์ลิ่ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ไน
ไนท์คลับ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คร
คริสตจักรแบ๊บติสต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คอ
คอนแวนต์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
วั
วัด
 • องค์กร88

ไปที่
ประเภท
วั
วัดของศาสนาเชน
 • องค์กร34

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาสนสถานซิกซ์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • องค์กร96

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาบาไฮ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่สักการะบูชา
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
สุ
สุเหร่า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาราม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
เจ
เจดีย์
 • องค์กร56

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์
 • องค์กร34

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์ของศาสนายิว
 • องค์กร18

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์ของศาสนาฮินดู
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์คาทอลิก
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
AT
ATM
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนประกัน
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนสินเชื่อ
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านภาษี
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ธน
ธนาคาร
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ธน
ธนาคารออมสิน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
นั
นักบัญชี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเตรียมเอกสารยื่นภาษี
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริการโอนเงิน
 • องค์กร51

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ที
ที่จอดรถบ้าน
 • องค์กร26

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่กางเต็นท์พักแรม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
เก
เกสท์เฮ้าส์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
เบ
เบดแอนด์เบรกฟาส์ท
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โม
โมเต็ล
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมขนาดเล็ก
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมพักระยะยาว
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมราคาประหยัด
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมหรู
 • องค์กร90

ไปที่
ประเภท
บา
บาร์
 • องค์กร59

ไปที่
ประเภท
บา
บาร์ & กริลล์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผั
ผับ
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารจีน
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
 • องค์กร59

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารทะเล
 • องค์กร46

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารประเภทไก่
 • องค์กร52

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอิตาลี
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอินเดีย
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอเมริกัน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเกาหลี
 • องค์กร28

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเช้า
 • องค์กร97

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเอเชีย
 • องค์กร62

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารไทย
 • องค์กร132

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกาแฟ
 • องค์กร103

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซูชิ
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านน้ำชา
 • องค์กร108

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านบาร์บีคิว
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านพิซซ่า
 • องค์กร73

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสเต็ก
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านส่งพิซซ่า
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหาร
 • องค์กร161

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหาร Chicken Wings
 • องค์กร49

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารขนาดเล็กแบบอเมริกัน
 • องค์กร28

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารครอบครัว
 • องค์กร128

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารนำกลับบ้าน
 • องค์กร133

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารพร้อมรับประทาน
 • องค์กร115

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารราเมน
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเบเกอรี่
 • องค์กร114

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแซนด์วิช
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแฮมเบอร์เกอร์
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านไอศกรีม
 • องค์กร157

ไปที่
ประเภท
อา
อาหารฟาสต์ฟูด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พัก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การค้า
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันการศึกษา
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานของบริษัท
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
สว
สวน
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
หอ
หอพัก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสาธารณะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การเรียนรู้
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานเสริมความงาม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
งา
งานหัตถกรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านนวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าผักและผลไม้สด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดเกษตรกร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สะ
สะพาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการล้างรถ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คล
คลังสินค้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการพนักงานขับรถ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หอ
หอประชุม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักแรมในอาคาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมจักรยานยนต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดนัด
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรไม่แสวงผลกำไร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
นว
นวดแผนไทย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การค้าที่จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันการเงิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทประกันภัย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ตู
ตู้เอทีเอ็ม
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักที่มีบริการต่าง ๆ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กร
กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโทรศัพท์มือถือ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาลากลาง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
รั
รัฐบาล
 • องค์กร39

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลรัฐ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจรัฐ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีบริการน้ำมัน
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมกระจกรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรศาสนา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมเล็ก ๆ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
จุ
จุดชมวิว
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โฮ
โฮสเทล
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลทั่วไป
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านก๋วยเตี๋ยว
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ฐา
ฐานทัพ
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมรถยนต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดจำหน่ายตั๋วกิจกรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดอาหารสด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านป้าย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักแรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกแพทย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงคั่วกาแฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ฝึกอบรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กอ
กองกำกับการตำรวจ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานเขต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการไปรษณีย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายส่งอาหารทะเล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิต
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่ง
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานการปกครองท้องถิ่น
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ปิ
ปิ้งย่าง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักพิง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลอง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สม
สมาคมหรือองค์กร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทอง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักตากอากาศปลอดบุหรี่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อน
อนุสาวรีย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสมุนไพร
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการที่พักตากอากาศ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักตากอากาศ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรร้านค้าสะดวกซื้อ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เก
เกษตรกรรม
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรอาสาสมัคร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทการประปา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขนม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัท
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
สภ
สภาหมู่บ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ทำการราชการส่วนภูมิภาค
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เร
เรือนเพาะชำต้นไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านผลิตและจำหน่ายป้ายไวนิล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์ม
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กร
กระท่อม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กา
การล่องแพ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์การเกษตร
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
กา
การธนาคารและการเงิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ยา
ยานยนต์
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายปุ๋ย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ่
บ่อตกปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามฟุตบอล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซักอบรีด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สุ
สุขภาพ
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
พน
พนักงานนวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ไร
ไร่องุ่น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารธรรมชาติ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัยการอาชีพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจ
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรบริการทางสังคม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการพิทักษ์ป่าไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าทอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทางการเกษตร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มออร์แกนิก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอะไหล่เครื่องใช้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดงานแต่งงาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอถ่ายภาพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการต้นไม้
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านผักและผลไม้
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเสื้อผ้าหนุ่มสาว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนกวดวิชา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกล้องถ่ายรูป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาหารจีนแบบห่อกลับบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายขนมปัง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตกปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเบียร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงาน
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ทำการตำรวจจราจร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มปศุสัตว์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านมอเตอร์ไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การศึกษา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รีไซเคิล(รับซื้อของเก่า)
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ทะ
ทะเลสาบ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
อ่
อ่างเก็บน้ำ
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างเชื่อมโลหะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มสัตว์ปีก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรการเกษตร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คน
คนทำสวน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอาหาร
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
โร
โรงสีข้าว
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายน้ำแข็ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกรอบรูป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ก่อสร้าง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านถ่ายเอกสาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รถ
รถจักรยานยนต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์สวัสดิการสังคม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกระจก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดการน้ำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อิ
อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาสุขภาพ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทนำเข้าส่งออก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คว
ความบันเทิง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกวอร์กอิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายกระเป๋า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ผลิตอาหาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายยาสมุนไพร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งอาหารสด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คอ
คอมพิวเตอร์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ขนส่งบ้านผลิตจากโรงงาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการ
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอบันทึกเสียง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อิ
อินเทอร์เน็ต
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีไฟฟ้าย่อย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
รั
รักษาสัตว์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผล
ผลิตทรายและกรวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายไฟเบอร์กลาส
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทเหมืองแร่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นว
นวด
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อา
อาคาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเฟอร์นิเจอร์ในครัว
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
เห
เหมือง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านตัดเสื้อผ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นั
นักกิจกรรมบำบัด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เน
เนอร์สเซอรี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนเทควันโด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนช่างตัดผม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนกฎหมาย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การแปรรูปผักและผลไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คร
ครัวซุป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เฟ
เฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
กี
กีฬาผจญภัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายไก่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายชุดชั้นใน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายรองเท้าสวมสบาย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาหาร
 • องค์กร109

ไปที่
ประเภท
น้
น้ำ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ขน
ขนมอบจีน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กี
กีฬา
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงสี
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
คว
ความงาม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการต้นไม้ตกแต่งภายใน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สั
สัตว์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กา
การตรวจสอบสุขอนามัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่องสำอาง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่องใช้
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายเตาอบไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การซ่อม
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ทะ
ทะเล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เห
เหมืองแร่
 • องค์กร1

ไปที่