ค้นหาองค์กร

ทุกประเภทในเมือง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ประเภท
ที
ที่จอดรถ
 • องค์กร109

ไปที่
ประเภท
บร
บริการการขนส่ง
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
บร
บริการแท็กซี่
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถเช่า
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
ปั
ปั๊มน้ำมัน
 • องค์กร35

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานให้เช่ารถบรรทุก
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงรับจอดรถ
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนขับรถยนต์
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
บร
บริการกวดวิชา
 • องค์กร28

ไปที่
ประเภท
มห
มหาวิทยาลัย
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
มห
มหาวิทยาลัยรัฐ
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัย
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัยชุมชน
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียน
 • องค์กร143

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนประถมศึกษา
 • องค์กร67

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • องค์กร55

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนรัฐ
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนอนุบาล
 • องค์กร80

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนเอกชน
 • องค์กร77

ไปที่
ประเภท
กุ
กุมารแพทย์
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกการแพทย์
 • องค์กร140

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกทันตกรรม
 • องค์กร82

ไปที่
ประเภท
ทั
ทันตแพทย์
 • องค์กร72

ไปที่
ประเภท
นั
นักกายภาพบำบัด
 • องค์กร18

ไปที่
ประเภท
นั
นักจิตวิทยา
 • องค์กร18

ไปที่
ประเภท
นั
นักทัศนมาตร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้บำบัดโรคด้วยการจัดกระดูกสันหลัง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การแพทย์
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รักษาสายตา
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานพักฟื้นคนชราและผู้ป่วย
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สั
สัตวแพทย์
 • องค์กร30

ไปที่
ประเภท
สู
สูตินรีแพทย์
 • องค์กร29

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องแล็บการแพทย์
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
อา
อายุรแพทย์
 • องค์กร151

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์
 • องค์กร143

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์โรคผิวหนัง
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลสัตว์
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีดับเพลิง
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีตำรวจ
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานตำรวจ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทาสี
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทำตู้
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างประปา
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างภาพ
 • องค์กร56

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างไฟฟ้า
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
ซั
ซักแห้ง
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ซ่
ซ่อมรถยนต์และบำรุงรักษา
 • องค์กร120

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนการตลาด
 • องค์กร30

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจัดหางาน
 • องค์กร40

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ทำการไปรษณีย์
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
นั
นักบริการอาหารจัดเลี้ยง
 • องค์กร45

ไปที่
ประเภท
นั
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
นั
นักวางแผนงานอีเวนต์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
นา
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
บร
บริการกำจัดแมลง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการขนส่งสินค้า
 • องค์กร28

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดงานศพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์
 • องค์กร75

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซักรีด
 • องค์กร21

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาด
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาดบ้าน
 • องค์กร54

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำหลังคา
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการส่งพัสดุ
 • องค์กร89

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทจัดส่งสินค้า
 • องค์กร51

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทบริหารทรัพย์สิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถขนส่งสินค้า
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
 • องค์กร38

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทเคเบิลทีวี
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทโฆษณา
 • องค์กร26

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทโทรคมนาคม
 • องค์กร59

ไปที่
ประเภท
บู
บูธเช่าภาพยนตร์อัตโนมัติ
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับจ้างทั่วไป
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับสร้างบ้าน
 • องค์กร94

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมตัวถังรถยนต์
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมรถยนต์
 • องค์กร137

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านตัดเสื้อ
 • องค์กร95

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำผม
 • องค์กร137

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำผมบุรุษ
 • องค์กร83

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำเล็บ
 • องค์กร70

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านยางรถยนต์
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสริมสวย
 • องค์กร131

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
 • องค์กร48

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ล้างรถ
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานออกกำลังกาย
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
สป
สปา
 • องค์กร50

ไปที่
ประเภท
สร
สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานท่องเที่ยว
 • องค์กร124

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักพิมพ์
 • องค์กร80

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรสุขภาพ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
หม
หมอนวด
 • องค์กร100

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพิมพ์
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนเต้นรำ
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
กร
กรมการขนส่งทางบก
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
กล
กลุ่มอาคารคอนโดมิเนียม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
กล
กลุ่มอาคารอพาร์ตเมนต์
 • องค์กร49

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ว่าการเมือง
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
นิ
นิคมอุตสาหกรรม
 • องค์กร35

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทจ่ายไฟฟ้า
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการ
 • องค์กร145

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์กร49

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ราชการในท้องถิ่น
 • องค์กร118

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานสภาองค์กรส่วนท้องถิ่น
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
สุ
สุสาน
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องสมุด
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องสมุดสาธารณะ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อา
อาคารอพาร์ทเม้นท์
 • องค์กร75

ไปที่
ประเภท
ทน
ทนายความ
 • องค์กร35

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษา
 • องค์กร97

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
นั
นักภูมิทัศน์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
บร
บริการการตลาดอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทางกฎหมาย
 • องค์กร76

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทซอฟท์แวร์
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมา
 • องค์กร74

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
วิ
วิศวกร
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาปนิก
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
ออ
ออกแบบเว็บไซต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
เจ
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างประกอบแว่นสายตา
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ซู
ซูเปอร์มาร์เก็ต
 • องค์กร48

ไปที่
ประเภท
ซู
ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าลดราคา
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ดี
ดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์
 • องค์กร18

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาด
 • องค์กร116

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • องค์กร30

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้ารถยนต์มือสอง
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าเครื่องประดับ
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกิฟต์ชอป
 • องค์กร100

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของชำ
 • องค์กร137

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของมือสอง
 • องค์กร62

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของหวาน
 • องค์กร276

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของเล่น
 • องค์กร118

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายของชำ
 • องค์กร155

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายผ้า
 • องค์กร117

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายยา
 • องค์กร96

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายล็อตเตอรี่
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายวิดีโอเกม
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสินค้าแฟชั่น
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายฮาร์ดแวร์
 • องค์กร25

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน
 • องค์กร133

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเนื้อ
 • องค์กร161

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านคอมพิวเตอร์
 • องค์กร106

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้า
 • องค์กร220

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้าส่งสำหรับสมาชิก
 • องค์กร154

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านงานฝีมือ
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านงานพิมพ์
 • องค์กร21

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจักรยาน
 • องค์กร49

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายสุรา
 • องค์กร53

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • องค์กร65

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดกีฬา
 • องค์กร76

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดชั้นในสตรี
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านดอกไม้
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านบูติก
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านยาสูบ
 • องค์กร38

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านรองเท้า
 • องค์กร93

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวัสดุก่อสร้าง
 • องค์กร92

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสะดวกซื้อ
 • องค์กร71

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสัก
 • องค์กร105

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสัตว์เลี้ยง
 • องค์กร64

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้าราคาประหยัด
 • องค์กร48

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้าเด็กอ่อน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านหนังสือ
 • องค์กร86

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอะไหล่รถยนต์
 • องค์กร56

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอัญมณี
 • องค์กร50

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
 • องค์กร44

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์กีฬา
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ทาสี
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
 • องค์กร56

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์สำนักงาน
 • องค์กร160

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์เสริมความงาม
 • องค์กร72

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องมือ
 • องค์กร95

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องสำอาง
 • องค์กร112

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องเขียน
 • องค์กร72

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้อิเล็กโทรนิกส์
 • องค์กร113

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเจ้าสาว
 • องค์กร21

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร54

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเมล็ดกาแฟ
 • องค์กร87

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้า
 • องค์กร206

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าบุรุษ
 • องค์กร74

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าสตรี
 • องค์กร91

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าเด็ก
 • องค์กร112

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโดนัท
 • องค์กร51

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • องค์กร131

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านไวน์
 • องค์กร120

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้างสรรพสินค้า
 • องค์กร159

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้างสินค้าลดราคา
 • องค์กร38

ไปที่
ประเภท
โร
โรงรับจำนำ
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ธี
ธีมพาร์ค
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ผล
ผลิตไวน์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์
 • องค์กร83

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ชุมชน
 • องค์กร78

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดกิจกรรม
 • องค์กร26

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • องค์กร152

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่แสดงดนตรีสด
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
สน
สนามกอล์ฟ
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สน
สนามกีฬา
 • องค์กร46

ไปที่
ประเภท
สว
สวนน้ำ
 • องค์กร68

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสนุก
 • องค์กร61

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสัตว์
 • องค์กร45

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรกอล์ฟ
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้องแสดงงานศิลปะ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
อุ
อุทยาน
 • องค์กร68

ไปที่
ประเภท
อุ
อุทยานแห่งชาติ
 • องค์กร85

ไปที่
ประเภท
โร
โรงภาพยนตร์
 • องค์กร33

ไปที่
ประเภท
โร
โรงละคร
 • องค์กร45

ไปที่
ประเภท
ไน
ไนท์คลับ
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
คร
คริสตจักรแบ๊บติสต์
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
คอ
คอนแวนต์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ภา
ภารกิจ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
วั
วัด
 • องค์กร218

ไปที่
ประเภท
วั
วัดของศาสนาเชน
 • องค์กร226

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาลเจ้าชินโต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาสนสถานซิกซ์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่บูชาทางศาสนา
 • องค์กร46

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • องค์กร83

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาบาไฮ
 • องค์กร43

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่สักการะบูชา
 • องค์กร74

ไปที่
ประเภท
สุ
สุเหร่า
 • องค์กร60

ไปที่
ประเภท
อา
อาราม
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
อา
อาศรม
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
เจ
เจดีย์
 • องค์กร143

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์
 • องค์กร108

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์ของศาสนายิว
 • องค์กร105

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์ของศาสนาฮินดู
 • องค์กร101

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์คาทอลิก
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
AT
ATM
 • องค์กร122

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนประกัน
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนสินเชื่อ
 • องค์กร76

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านภาษี
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ธน
ธนาคาร
 • องค์กร97

ไปที่
ประเภท
ธน
ธนาคารออมสิน
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
นั
นักบัญชี
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเตรียมเอกสารยื่นภาษี
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
บร
บริการโอนเงิน
 • องค์กร66

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ที
ที่จอดรถบ้าน
 • องค์กร68

ไปที่
ประเภท
รี
รีสอร์ต
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
รี
รีสอร์ตริมชายหาด
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่กางเต็นท์พักแรม
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
เก
เกสท์เฮ้าส์
 • องค์กร72

ไปที่
ประเภท
เบ
เบดแอนด์เบรกฟาส์ท
 • องค์กร123

ไปที่
ประเภท
โม
โมเต็ล
 • องค์กร146

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรม
 • องค์กร196

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมขนาดเล็ก
 • องค์กร77

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมพักระยะยาว
 • องค์กร57

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมราคาประหยัด
 • องค์กร149

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมหรู
 • องค์กร53

ไปที่
ประเภท
บา
บาร์
 • องค์กร110

ไปที่
ประเภท
บา
บาร์ & กริลล์
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ผั
ผับ
 • องค์กร55

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารจีน
 • องค์กร154

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
 • องค์กร146

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารทะเล
 • องค์กร154

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์
 • องค์กร110

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารประเภทไก่
 • องค์กร253

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส
 • องค์กร65

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอิตาลี
 • องค์กร103

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอินเดีย
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารอเมริกัน
 • องค์กร66

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเกาหลี
 • องค์กร24

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเช้า
 • องค์กร316

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเม็กซิกัน
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเอเชีย
 • องค์กร323

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารไทย
 • องค์กร312

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกาแฟ
 • องค์กร229

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซูชิ
 • องค์กร157

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านน้ำชา
 • องค์กร299

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านบาร์บีคิว
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านพิซซ่า
 • องค์กร138

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสเต็ก
 • องค์กร239

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านส่งพิซซ่า
 • องค์กร63

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหาร
 • องค์กร321

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหาร Chicken Wings
 • องค์กร123

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารขนาดเล็กแบบอเมริกัน
 • องค์กร30

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารครอบครัว
 • องค์กร199

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารนำกลับบ้าน
 • องค์กร222

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารพร้อมรับประทาน
 • องค์กร155

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารราเมน
 • องค์กร39

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเบเกอรี่
 • องค์กร232

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแซนด์วิช
 • องค์กร78

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแฮมเบอร์เกอร์
 • องค์กร115

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านไอศกรีม
 • องค์กร181

ไปที่
ประเภท
อา
อาหารฟาสต์ฟูด
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ที
ที่จอดรถรายเดือน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ี่
ี่จอดรถฟรี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พัก
 • องค์กร35

ไปที่
ประเภท
พื
พื้นที่จอดรถสาธารณะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดงาน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การค้า
 • องค์กร53

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันการศึกษา
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานของบริษัท
 • องค์กร140

ไปที่
ประเภท
สว
สวน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
หอ
หอพัก
 • องค์กร58

ไปที่
ประเภท
เท
เทวสถาน
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสาธารณะ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาลหลักเมือง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การเรียนรู้
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ป้
ป้ายรถเมล์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานเสริมความงาม
 • องค์กร107

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์อาหาร
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
งา
งานหัตถกรรม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านนวด
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
อา
อาคารสำนักงาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ท้
ท้องฟ้าจำลอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีรถไฟ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการระหว่างภาคธุรกิจ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารติ่มซำ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งของชำ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเครื่องรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ท่
ท่าเรือ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้าส่ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดกลางคืน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
หล
หลักฐาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการวางแผนการประชุม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดงานแต่งงาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์จำหน่ายวัสดุต่อเติมบ้าน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าผักและผลไม้สด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดเกษตรกร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สะ
สะพาน
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ที
ที่จอดรถแท็กซี่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการล้างรถ
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักรับรอง
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
คล
คลังสินค้า
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ให
ให้เช่ารถ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการพนักงานขับรถ
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานตั๋วรถโดยสาร
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
พื
พื้นที่บริษัท
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หอ
หอประชุม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักแรมในอาคาร
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • องค์กร133

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมจักรยานยนต์
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของสะสม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแว่นตากันแดด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดนัด
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้ามือสอง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดน้ำ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
มั
มัสยิด
 • องค์กร32

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมรถบรรทุก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รั
รับจัดอาหารนอกสถานที่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถฮอนด้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรไม่แสวงผลกำไร
 • องค์กร101

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเพื่อนเดินทางและการขนส่ง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านนวดเท้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นว
นวดแผนไทย
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
จุ
จุดแวะพัก
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
สป
สปาและสโมสรสุขภาพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สว
สวนอนุสรณ์สถาน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ทั
ทัวร์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ป้
ป้ายจอดรถประจำทาง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสาธารณะของเมือง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การค้าที่จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันการเงิน
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาล
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทประกันภัย
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ตู
ตู้เอทีเอ็ม
 • องค์กร116

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทบริหารอพาร์ทเม้นท์
 • องค์กร42

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักที่มีบริการต่าง ๆ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
กร
กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทท่องเที่ยว
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโทรศัพท์มือถือ
 • องค์กร85

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์วัฒนธรรม
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานบริการตรวจสภาพรถยนต์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนต่อทะเบียนรถยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
นา
นายหน้าประกันภัย
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทเดินรถประจำทาง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาลากลาง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ไฮ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาคารห้องชุดพักอาศัยตกแต่งเสร็จ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • องค์กร20

ไปที่
ประเภท
บร
บริการคอมพิวเตอร์
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร53

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านล้อ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
กร
กระทรวงคมนาคม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รั
รัฐบาล
 • องค์กร37

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องเสียงรถยนต์
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริการติดฟิลม์กรองแสง
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
โร
โรงอาหาร
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
โค
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โค
โครงการที่อยู่อาศัย
 • องค์กร61

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลรัฐ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจรัฐ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีบริการน้ำมัน
 • องค์กร50

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแบตเตอรีรถยนต์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมกระจกรถยนต์
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรศาสนา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมเล็ก ๆ
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ท่
ท่าจอดเรือท่องเที่ยว
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
แท
แท็กซี่
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนท่องเที่ยวด้วยเรือ
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขนมหวาน
 • องค์กร60

ไปที่
ประเภท
จุ
จุดชมวิว
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมจักรยาน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดทัวร์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
เซ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารจีนแบบมีบริการจัดส่ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานสรรพากร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานประกันสังคม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โฮ
โฮสเทล
 • องค์กร27

ไปที่
ประเภท
อส
อสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลทั่วไป
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถมาสด้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามเด็กเล่น
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมโทรศัพท์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โร
โรงพยาบาลเอกชน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านก๋วยเตี๋ยว
 • องค์กร84

ไปที่
ประเภท
สน
สนามแบดมินตัน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ทั
ทันตแพทย์เพื่อความงาม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชั้นวางของ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฐา
ฐานทัพ
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ท่
ท่าปล่อยเรือ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์การใช้รถร่วม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เก
เกาะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รี
รีสอร์ท
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าเรือ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
วิ
วิลล่า
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
สป
สปาเพื่อสุขภาพ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ที
ที่จอดบ้านเคลื่อนที่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมรถยนต์
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซักแห้ง
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนนานาชาติ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำเบาะ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศา
ศาลเมือง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านป้าย
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตสินค้าอาหาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักแรม
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรับก่อสร้าง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกแพทย์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสุกี้ยากี้และชาบูชาบู
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารสัตว์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงคั่วกาแฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ฝึกอบรม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการโลจิสติกส์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สว
สวนชุมชน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารฮาลาล
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
สร
สระว่ายน้ำ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
นั
นักนวดแผนไทย
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
มู
มูลนิธิ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กอ
กองกำกับการตำรวจ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์กีฬา
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
กร
กระทรวงสาธารณสุข
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานเขต
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนศาสนา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
กา
การทำสีรถยนต์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
คน
คนสร้างโรงรถ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านลูกโป่ง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการไปรษณีย์
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดอาหารทะเล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายส่งอาหารทะเล
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเค้ก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิต
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่ง
 • องค์กร42

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานการปกครองท้องถิ่น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสัตว์เลี้ยง
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดเลี้ยง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ปิ
ปิ้งย่าง
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักพิง
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ฝึกสมาธิ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอะไหล่รถยนต์มือสอง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
คล
คลอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามแข่งรถ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สม
สมาคมหรือองค์กร
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทอง
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเช่าจักรยาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเช่ารถสกูตเตอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อน
อนุสาวรีย์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของที่ระลึก
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายของเก่า
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสมุนไพร
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการที่พักตากอากาศ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักตากอากาศ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการปรับแต่งรถยนต์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนขับรถ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านนม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรร้านค้าสะดวกซื้อ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ภา
ภาควิชาในมหาวิทยาลัย
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทประกันชีวิต
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์สันทนาการ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
วั
วัดนิกายเต๋า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เก
เกษตรกรรม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนดนตรี
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการสร้างหลังคา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรอาสาสมัคร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนกีฬา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รั
รับเหมาตกแต่งภายใน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ชา
ชาไข่มุก
 • องค์กร26

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานบริหารของรัฐ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายแบตเตอรี่
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารชาบูชาบู
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกระเบื้อง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สป
สปอร์ตคลับ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีพลังงาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขนม
 • องค์กร70

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรม
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โฮ
โฮมสเตย์
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัท
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สภ
สภาหมู่บ้าน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การเคหะ
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์หีบห่อ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ขา
ขายส่งเครื่องใช้สำนักงาน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเครื่องปรับอากาศ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถไฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดโบราณ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
อง
องค์กรทางศาสนา
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สม
สมาคมการเคหะ
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมหม้อน้ำรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เร
เรือนเพาะชำต้นไม้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านตรายาง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์ม
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเช่ารถจักรยานยนต์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โฮ
โฮสเทลสำหรับเยาวชน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีเชื้อเพลิงทางเลือก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารตะวันตก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารจานเล็ก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการการกระจายสินค้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์กาแฟ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ในสวน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กร
กระท่อม
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
คา
คาราโอเกะบาร์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ธุรกิจ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์การเกษตร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องจักรกล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาหารญี่ปุ่น
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
กา
การธนาคารและการเงิน
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการรักษาความปลอดภัย
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ยา
ยานยนต์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
พื
พื้นที่ตั้งแคมป์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายปุ๋ย
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บ่
บ่อตกปลา
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทำเบาะรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กา
การอนุรักษ์มรดก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานทะเบียน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามฟุตบอล
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซักอบรีด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการตั้งศูนย์ล้อ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ชุมนุมทางศาสนา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักหลังเกษียณ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีชาร์จไฟฟ้ายานพาหนะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ดิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ปรับปรุงบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรฟุตบอล
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สุ
สุขภาพ
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนการนวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
พน
พนักงานนวด
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
เร
เรือนจำ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
กา
การปีนหน้าผา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเช่าเรือบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์ฉุกเฉิน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ติ
ติวเตอร์ส่วนตัว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการถอดเสียง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานให้เช่าบ้านพักตากอากาศ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
Ho
Housing complex
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
วิ
วิทยาลัยการอาชีพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนฝึกอบรม
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจรัฐบาลกลาง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกศัลยกรรมความงาม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
อุ
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
มิ
มินชูกุ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บู
บูธกาแฟ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คา
คาเฟ่ผลไม้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารฟิวชั่น
 • องค์กร16

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มสเตย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจ
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายผ้าไหม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสินค้าตามฤดูกาล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มต้นไม้
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
กา
การจัดสรรที่ดิน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ค่
ค่ายพักฟาร์มปศุสัตว์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ออ
ออร์แกไนเซอร์มืออาชีพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าทอง
 • องค์กร20

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทางการเกษตร
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างเครื่อง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มออร์แกนิก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คร
ครูสอนกีตาร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านงานเหล็ก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์คริสต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ธุ
ธุรกิจ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
สป
สปาใบหน้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านไม้สำหรับงานก่อสร้าง
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรถบัสเช่าเหมาลำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสลัด
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
กา
การเช่า
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์พืชสวน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งต้นไม้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คร
ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเจ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสารพันสินค้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายข้าว
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างซ่อม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวัสดุปูพื้น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สว
สวนระบบนิเวศ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอะไหล่เครื่องใช้
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดงานแต่งงาน
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอถ่ายภาพ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารสุขภาพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการต้นไม้
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านผักและผลไม้
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการระบบทางรถไฟ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานกรมป่าไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายน้ำอัดลม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อยืด
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าวินเทจ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเสื้อผ้าหนุ่มสาว
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนกวดวิชา
 • องค์กร11

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกล้องถ่ายรูป
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานให้เช่าอุปกรณ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกแพทย์แผนจีน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บา
บาร์ค็อกเทล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
อา
อาหารจีนแบบห่อกลับบ้าน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายเพชร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายขนมปัง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารมังสวิรัติ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตกปลา
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงาน
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
กา
การสนับสนุนและบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอ
 • องค์กร17

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเช้าและกลางวัน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านข้าวต้ม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขนมหวานญี่ปุ่น
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอินเทอร์เน็ต
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านรับสักและเจาะร่างกาย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
พิ
พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตล
ตลาดเสื้อผ้าขายส่ง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรพบปะสังสรรค์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตงานเหล็ก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทโทรศัพท์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ทำการตำรวจจราจร
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารเวียดนาม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารบาร์บีคิวเกาหลี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตั้งแคมป์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านแก๊ส
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านใบชา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาดเบาะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกกายภาพบำบัด
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมแอร์คอมเพรสเซอร์
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้ามือสอง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเบเกอรี่ขายส่ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายประตู
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาสร้างรั้ว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านมุ้งลวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงงานรถยนต์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทำเสื้อยืดตามสั่ง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สื
สื่อประชาสัมพันธ์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านป้ายสัญลักษณ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ชุ
ชุมสายโทรศัพท์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มปศุสัตว์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านมอเตอร์ไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครป
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
แล
แล็บล้างอัดรูปภาพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเบียร์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการลากจูง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องเสียง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านข้าวหน้าเนื้อ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องครัว
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านนาฬิกาข้อมือ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวิตามินและอาหารเสริม
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
แค
แคมป์ตกปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตัดเย็บ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
แค
แคมป์
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอถ่ายภาพบุคคล
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนภาษา
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเฟอร์นิเจอร์โบราณ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ทน
ทนายความการประกันภัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บั
บัณฑิตวิทยาลัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์รีไซเคิล(รับซื้อของเก่า)
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกปลูกผม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาทำพื้น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหารบนเรือกลไฟ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ทะ
ทะเลสาบ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สุ
สุขภาพและความปลอดภัยด้านการประกอบอาชีพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างเชื่อมโลหะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอาหารกล่อง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
วิ
วิศวกรไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ปร
ประติมากรรม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กล
กลุ่มศิลปะการแสดง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โร
โรงแรมเพื่อสุขภาพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอาหาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายน้ำ
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทดำเนินกิจการท่าเรือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานให้เช่ารถเครน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
โร
โรงสีข้าว
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายของเด็ก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของเล่นและงานอดิเรก
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายน้ำแข็ง
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมสร้างเครื่องยนต์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกรอบรูป
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีตำรวจจราจร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่ก่อสร้าง
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านยางมือสอง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักกฎหมาย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านถ่ายเอกสาร
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
รถ
รถจักรยานยนต์
 • องค์กร29

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ประเมินราคาเครื่องประดับ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกฝังเข็ม
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านฟูกที่นอน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ป้
ป้อมปราการ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านลูกชิ้นบะก์โซ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ให้ความบันเทิง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเคลือบ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายปลาในบ่อน้ำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกระจก
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการฌาปนกิจศพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คา
คาเฟ่ช็อกโกแลต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สุ
สุขาสาธารณะ
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
อั
อัยการเขต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างกุญแจ
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
พร
พรรคการเมือง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สว
สวนสนุกสำหรับเด็ก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องดนตรี
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ประเมินราคา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างทำผม
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดการน้ำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
งา
งานเกี่ยวกับน้ำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์ตัดแต่งผม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ยิ
ยิมมวยไทย
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
นา
นายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อิ
อิเล็กทรอนิกส์
 • องค์กร54

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าเต็นท์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาสุขภาพ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทนำเข้าส่งออก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันวิจัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงผลิตไวน์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ตำ
ตำรวจโยธา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างไม้
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายคอนแทคเลนส์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งผลไม้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
Ka
Karaoke equipment rental service
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
Lu
Lunch restaurant
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเพลง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์จิตวิญญาณ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คว
ความบันเทิง
 • องค์กร14

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกวอร์กอิน
 • องค์กร36

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายพิซซ่าแบบซื้อกลับบ้าน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กอ
กอล์ฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการฉุกเฉิน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านค้าป้ายไฟนีออน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายกระเป๋า
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านน้ำหอม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การประกันภัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตอาหารสัตว์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านทุกอย่าง 20
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ขายส่งดอกไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสังฆภัณฑ์
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าเครื่องดนตรี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านธง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายยาสมุนไพร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเรือตกปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างภาพงานแต่งงาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการรับทำบัญชี
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
โล
โลจิสติก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการด้านการลงทุน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่จัดเก็บเรือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดจำหน่ายกล่องจดหมาย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างกระจก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายตู้เย็นเชิงพาณิชย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมตู้เย็น
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเกม
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องใช้ (ไฟฟ้า) ภายในบ้าน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องชั่ง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทบรรจุภัณฑ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกระเป๋า
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
คอ
คอมพิวเตอร์
 • องค์กร47

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำความสะอาดท่อแอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเคลือบกันน้ำ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ GPS
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทผลิตสื่อ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กร
กราฟฟิคดีไซเนอร์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทก๊าซ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์การแพทย์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
Te
Textile merchant
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงาม
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
คร
ครูฝึกสัตว์เลี้ยง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ขนส่งบ้านผลิตจากโรงงาน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
Bu
Building design company
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทผลิตพลาสติก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์วัด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามยิงปืน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทด้านความบันเทิง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นา
นายหน้าธุรกิจ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการ
 • องค์กร34

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทรับทำบัญชี
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทประกันสุขภาพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การถ่ายภาพ
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงานปาร์ตี้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและทำความร้อน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตเครื่องจักร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผล
ผลิตและติดผ้าม่าน
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสินค้าทางศาสนา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สต
สตูดิโอบันทึกเสียง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์รถไฟ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • องค์กร6

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านของขวัญ
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
El
Electronics company
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์สมุนไพร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มปลา
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ฝ่
ฝ่ายบริการลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาและล่าสัตว์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านสุนัข
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างเสริมสวย
 • องค์กร19

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวิดีโอเกม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
อิ
อินเทอร์เน็ต
 • องค์กร23

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างแกะสลัก
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีไฟฟ้าย่อย
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านพิมพ์สกรีน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โฟ
โฟโต้เซอร์วิส
 • องค์กร10

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเนื้อสัตว์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างตัดเสื้อ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านหมวก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมหม้อน้ำ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กา
การผลิตเครื่องจักร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สห
สหกรณ์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทแกน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเลื่อย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านโยเกิร์ตแช่แข็ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รั
รักษาสัตว์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้พิมพ์สกรีน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาตู้
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
ฟา
ฟาร์มอาหารทะเล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านพลุ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนศาสนา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้เช่าเครื่องแต่งกาย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตอะไหล่เครื่องจักร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมเครื่องมือ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายสินค้าอะคริลิก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเช่ารถ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมโทรทัศน์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดเดรส
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
Cr
Crop grower
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
น้
น้ำพุดื่มได้
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โท
โทรคมนาคม
 • องค์กร26

ไปที่
ประเภท
โร
โรงอาหารของโรงเรียน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หน
หน้าต่างอลูมิเนียม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านกีตาร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คร
ครูสอนดนตรี
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมเครื่องจักร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
บร
บริการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
นว
นวด
 • องค์กร41

ไปที่
ประเภท
อา
อาคาร
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายปลาและอาหารทะเลสด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์แต่งสวน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านตัดเสื้อผ้า
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทกฎหมาย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างก่ออิฐถือปูน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้จำหน่ายหน้าต่าง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนศิลปะ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงฆ่าสัตว์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนเสริมสวย
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนช่างตัดผม
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์งานแต่งงาน
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาบันการโค้ช
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายภาพวาด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการเย็บปักถักร้อย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การแปรรูปผักและผลไม้
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
โบ
โบสถ์โปรเตสแตนท์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านการ์ดอวยพร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายของชำร่วยงานแต่งงาน
 • องค์กร5

ไปที่
ประเภท
คร
ครัวซุป
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กา
การว่ายน้ำ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ศั
ศัลยแพทย์
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์กลางแจ้ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์กีฬายิมนาสติก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามแข่ง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกเฉพาะทาง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์ทางเลือก
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการส่งต่อผู้ป่วย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เฟ
เฟอร์นิเจอร์
 • องค์กร22

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านชุดแฟนซี
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวิดีโอ
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อุ
อุปกรณ์เบเกอรี่
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
คล
คลินิกสุขภาพจิต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านผีสิง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กี
กีฬาผจญภัย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
นั
นักสำรวจที่ดิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายไก่
 • องค์กร7

ไปที่
ประเภท
โร
โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเพชรพลอย
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ค่
ค่ายมวย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งเครื่องหนัง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านน้ำชาแบบดั้งเดิม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเย็บปักถักร้อย
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายรองเท้าสวมสบาย
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
สุ
สุขภาพและความงาม
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สน
สนามฟุตซอล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานอัยการของรัฐ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตู
ตู้ถ่ายรูป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์ทางเดินปัสสาวะ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านช่างไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เว
เวที
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่่องขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบหยอดเหรียญ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการทำนายโชคชะตา
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริการแก้ไขเสื้อผ้า
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
อา
อาหาร
 • องค์กร291

ไปที่
ประเภท
กา
การโฆษณาด้วยการส่งจดหมายตรง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างต่อผม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายขนมญี่ปุ่นราคาถูก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การตลาด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเครื่องใช้โต๊ะอาหาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นั
นักโหราศาสตร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
น้
น้ำ
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
นั
นักแกะสลักเครื่องประดับ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านปลาเขตร้อน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
กี
กีฬา
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายอุปกรณ์ถ่ายเอกสาร
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านวิกผม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายเครื่องแก้ว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
โร
โรงสี
 • องค์กร4

ไปที่
ประเภท
บร
บริการวาดแบบ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างตัดเสื้อผ้าผู้ชาย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ที
ที่พักลูกเสือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายมีด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คร
คริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน)
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คว
ความงาม
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายจักรเย็บผ้า
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการต้นไม้ตกแต่งภายใน
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายถั่ว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านบะหมี่จัมปง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
Fo
Food producer
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้รับเหมาบันได
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ช่
ช่างสัก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หอ
หอดูดาว
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศิ
ศิลปะ
 • องค์กร13

ไปที่
ประเภท
สั
สัตว์
 • องค์กร31

ไปที่
ประเภท
ชุ
ชุมชนเกษียณอายุ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานสุขภาพแบบบริการตนเอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้านพักทหาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ดูแลสุขภาพเด็ก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
รั
รังสีแพทย์
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์ดูแลรักษาฟันปลอม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
จิ
จิตแพทย์
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
จั
จักษุแพทย์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศั
ศัลยแพทย์ทางเดินอาหาร
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นร
นรีแพทย์
 • องค์กร9

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์การจัดการความเจ็บปวด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
แพ
แพทย์แผนจีน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ศู
ศูนย์วินิจฉัย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ปฏิบัติการรักษาแบบองค์รวม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นั
นักกายภาพ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
นั
นักหทัยวิทยา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ทั
ทันตกรรม
 • องค์กร35

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่องสำอาง
 • องค์กร46

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานที่สำคัญ
 • องค์กร42

ไปที่
ประเภท
สน
สนามปิงปอง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หอ
หอประชุมราชอาณาจักรแห่งพยานพระยะโฮวาห์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านซ่อมกล้องถ่ายรูป
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านเพรตเซล
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การแปรรูปปลา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอาหาร Syokudo และ Teishoku
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
Fo
Food and beverage consultant
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถานีตรวจชายฝั่ง
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บร
บริการติดตั้งพื้นไม้
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ติดตั้งพรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
คล
คลังภาพยนตร์และภาพถ่าย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ผู
ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์กระดาษ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สุ
สุเหร่ายิวอนุรักษ์นิยม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
เค
เครื่องใช้
 • องค์กร39

ไปที่
ประเภท
กา
การต่อเรือ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านให้เช่าอุปกรณ์สเตอริโอ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การโฆษณา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
Hy
Hydraulic equipment supplier
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ดน
ดนตรี
 • องค์กร12

ไปที่
ประเภท
Se
Security system installer
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
บ้
บ้าน
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
กา
การซ่อม
 • องค์กร15

ไปที่
ประเภท
บร
บรรจุภัณฑ์อาหารประจำวัน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ตั
ตัวแทนจำหน่ายบ้านแบบประกอบ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
หน
หน้าผา
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ห้
ห้อง
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
โก
โกดังแฮมหมัก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรดนตรีร็อก
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สถ
สถาปัตยกรรม
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ภั
ภัตตาคารอาหารสิงคโปร์
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสเก็ตบอร์ด
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สำ
สำนักงานการท่องเที่ยวชมปลาวาฬ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สโ
สโมสรล่องเรือใบ
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
สิ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการว่ายน้ำ
 • องค์กร2

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านสเก็ต
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ทะ
ทะเล
 • องค์กร8

ไปที่
ประเภท
ศิ
ศิลปะการแสดง
 • องค์กร3

ไปที่
ประเภท
บร
บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบิน
 • องค์กร1

ไปที่
ประเภท
ร้
ร้านขายศาลเจ้าญี่ปุ่น
 • องค์กร1

ไปที่