user
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
248 ถนน พระสุเมรุ, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
ลักษณะที่ปรากฏ
ความคิดเห็น
สุ
รีวิว №1

ตอนนี้วัดปิด ไม่สามารถเข้ากราบไหว้ นมัสการบริเวณ โบสถ์ได้เลยคงต้องรอ แบบไม่มีกำหนดครับวัดสวย สะอาด เป็นระเบียบ มีมาตรการคัดกรองโรค

บุ
รีวิว №2

พระอารามธรรมยุติกนิกายที่สำคัญที่สุดในสยามประเทศวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารประวัติว่าสร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 3 โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ได้ทรงโปรดให้เอาวัดนี้ซึ่งสร้างใหม่สมัยนั้นกับวัดรังษีสุทธาวาสรวมเป็นวัดเดียวกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้นิมนต์พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฏ(ต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) เสด็จมาครองวัดนี้ เมื่อ พ.ศ. 2375 วัดนี้เป็นวัดสำคัญเพราะพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาทุกๆ พระองค์เมื่อทรงผนวชได้ประทับที่วัดนี้นอกจากนั้นวัดนี้ยังถือเป็นวัดสำคัญประจำรัชกาลที่ 6 อีกด้วยวัดนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญๆ อยู่มากมายครับ

Kr
รีวิว №3

ตั้งอยู่ที่ ถนนตะนาว และถนนเฟื่องนคร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯเป็นวัด พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารพระอารามนี้ เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชไทย ถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ของสงฆ์แห่งแรกในประเทศ และเป็น วัดประจำรัชกาล ที่ 6 และ 9พระประธาน ในพระอาราม นี้มีความแตกต่าง จากวัดอื่น ๆ โดยทั่วไป คือ มีพระประธาน 2 องค์ และล้วนมีความสำคัญ เนืองจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ โบราณ ได้แก่1.พระพุทธชินสีห์ ซึ่งอัญเชิญมาจาก วิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด พิษณุโลก โดยอัญเชิญมาทั้งองค์ ราวปี พ.ศ. 23732.พระสุวรรณเขต หรือ พระโต หรือ หลวงพ่อเพชร  พระประธานองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานไว้เบื้องหลังพระพุทธชินสีห์ เป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้ ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ อัญเชิญมาจาก วัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรีพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหารก่อสร้าง (วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2374) ในสมัยรัชกาลที่ 3 และใช้เวลา ก่อสร้างต่อมา จนถึงสมัย รัชกาลที่ 4 องค์พระเจดีย์ มีสัณฐานกลม มีคูหา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีทักษิณ 2 ชั้น เป็นสี่เหลี่ยม ที่องค์พระเจดีย์มีซุ้ม เป็นทางเข้าสู่คูหา 4 ซุ้ม กลางคูหาพระเจดีย์ ประดิษฐานพระเจดีย์กาไหล่ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระเจดีย์องค์ประดิษฐาน อยู่โดยรอบพระเจดีย์กาไหล่ทองอีก 4 องค์ คือด้านตะวันตก พระไพรีพินาศเจดีย์ด้านใต้ พระเจดีย์บรมราชานุสรณ์ด้านตะวันออก เป็นพระเจดีย์ไม้ปิดทองด้านตะวันตก พระเจดีย์โลหะปิดทองมีโอกาส ควรมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นมงคล ของชีวิต ครับCr.ข้อมูลบางส่วนจากทางวัด#ความสุขอยู่รอบตัวเรา#ธรรมชาติสวยงามเสมอ

วั
รีวิว №4

งดงาม สงบร่มเย็น มีความสุขทุกครั้งที่มา ทุกข์มาก็เบากลับไปหายใจโล่งขึ้นในโบสถ์ ชีวะผูกพันกับที่นี่มาก สุขก็มาทุกข์ก็มา วัดที่เป็นทุก

ปร
รีวิว №5

พระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่เขตพระนคร กรุงเทพ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุธ ทั่วประเทศอีกด้วย

Pa
รีวิว №6

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร วัดหลวงแห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระอารมหลวงชั้นเอกที่เรียกได้ว่า สวยงามที่สุดแห่งกนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานอย่างลงตัวของ ไทย จีน และยุโรป เป็นวัดที่มีความสำคัญและมีการบูรณะมาโดยตลอดเพราะเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชหลายพระองค์ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระประธานถึง 2 องค์คือ หลวงพ่อเพชร และพระพุทธชินสีห์ ด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งามอย่างยิ่ง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งตระกง่านสวยงาม มีพระตำหนักต่างๆที่สร้างขึ้นในรูปแบบของตะวันตก อาทิ ตำหนักจันทร์ ตำหนักปั้นหยา ตำหนักเพชร ถือได้ว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการมาเยี่ยมชม

Pa
รีวิว №7

หนึ่งในศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนของแผ่นดิน สถานทรงพระผนวชของพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 5 6 9 และรัชกาลที่ 10 องค์ปัจจุบัน วัดสงบ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเสริมบารมี จิตเข้าถึงพระตถาคต องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ

Na
รีวิว №8

ที่พึ่งทางจิตใจ แนะนำให้มา วัดสวย สะอาด เจ้าหน้าที่เป็นมิตรมาก

สุ
รีวิว №9

ไปทำบุญให้แม่ 100วัน 28 มีค.64 แบบเรียบง่าย

Bl
รีวิว №10

วัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองไทย เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9 มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย พระประธานแตกต่างจากวัดอื่นเพราะมีถึง 2 องค์ คือพระพุทธชินสีห์องค์หน้าและพระสุวรรณเขตหรือพระโตองค์ด้านหลัง จิตรกรรมฝาผนังวิจิตรตระการตาฝีมือขรัวอินโข่ง ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์สีทองอร่าม ด้านบนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระไพรีพินาศอยู่ด้านข้าง หากนำรถมาสามารถจอดด้านข้างได้ซึ่งเป็นลานจอดรร.วัดบวรนิเวศ

รั
รีวิว №11

หาแฟนเป็นราย 3 เดือนติดต่อไม่ได้

kh
รีวิว №12

เห็นเเต่ด้านนอกค่ะวัดปิดเพราะcovid เข้าชมไม่ได้ค่ะ

น้
รีวิว №13

งดงามมากๆค่ะ เวียนเทียนด้วยความสะดวกมาก ทางวัดจัดสัดส่วนได้ดีมากค่ะ แต่ถ้าไปตอนกลางวัน หาที่จอดยากมากค่ะ จอดริมถนนโดนล็อกล้อนะคะ

ห้
รีวิว №14

งานสั่ง 3 วันได้ เจ้าของรีบกลับบ้าน 🙃

Sa
รีวิว №15

ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเข้าไปกราบพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนี้เลยค่ะ..

Ta
รีวิว №16

ประวัติและที่ตั้งของวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บางลำภู กรุงเทพฯ แต่เดิมวัดนี้เป็นวัดใหม่อยุ่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ต่อมาได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างขั้นใหม่ วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุง และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นจนเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งผนวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) เสด็จมาครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ทำให้วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ และเสริมสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แล้วทรง บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง พร้อมทั้งได้รับพระราชทาน ตำหนักจากรัชกาลที่ ๓ ด้วย ในสมัยต่อมาวัดนี้ เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อทรง ผนวชหลายพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน จึงทำให้วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ในปัจจุบัน นี้ ศิลปกรรมโบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสภาพดีพอที่จะชม และ ศึกษาได้ เป็นจำนวนไม่น้อย

Pu
รีวิว №17

สวยงามมากครับ เดินดูได้เป็นชม.ๆเลยครับ

คุ
รีวิว №18

นาคหลวง ๒๕๖๔

O
รีวิว №19

งามสงบช่วงพค. มิย. ถ้าต้นประดู่ออกดอกจะหอมหวานมากในวิหารพระพุทธชินสีห์

กฤ
รีวิว №20

เหตุการณ์มาวัดบวรเป็นครั้งแรก ประทับใจมากเป็นวันที่สวยงามและสะอาด แล้วจะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ทำรูปมาฝาก 🌷💖😁และเป็นวันนี้ที่โชคดีมากได้เข้าไปใน พระเจดีย์และมีพี่ที่เฝ้าพระเจดีย์ได้มาให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆในเจดีย์เลยรู้สึกว่าที่นี่มีความสำคัญมากและได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้มายืนอยู่ตรงนี้ 💖💖💖

Po
รีวิว №21

วัดกลางเมือง แวดล้อมด้วยชุมชน ตลาดบางลำพู ตลาดเทเวศน์นอกจากมากราบพระพุทธชินสีห์แล้วด้านหลังมีวิหารประดิษฐานพระนอน และวิหารหลวงพ่อดำหากอยากใส่บาตร ต้องมาประมาณ ตีห้าครึ่งหากอยากใส่บาตรพระจะนวนเยอะๆ ก็ให้มาที่วัดนี้จะได้ใส่บาตรพระเกือบร้อยรูปของใส่บาตรมีขายหน้าวัด สะดวกมากๆทางวัดมีทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า พุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมสวดมนต์ทำวัตรได้ เพราะทางวัดจัดพื้นที่ไว้ให้มีที่จอดรถจำกัดห้องน้ำสะอาด

Am
รีวิว №22

ตั้งอยู่ริมถนนพระสุเมรุ วัดอยู่ใกล้บางลำภู มีลานจอดรถในวัด กะด้วยสายตา จอดได้ประมาณ 50 คัน ถ้าเต็มสามารถนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถของกรุงเทพมหานคร ตรงถนนไกรสีห์ใกล้ๆกัน เดินมาวัดแค่นิดเดียว ในวัดสะอาดร่มรื่น สถาปัตยกรรมงดงาม เหมาะกับการพาครอบครัวมาทำบุญและเที่ยวชมครับ

ผู
รีวิว №23

เดินเข้าวัดมาเจอกับคนมากมาย แดดร้อน วันนี้ อ.13 ต.ค. 62 ที่วัดมีเต็นท์แจกทาน อาหารเยอะ ผู้คนมารับทานกันมาก คนมากราบ ไหว้พระก็เยอะ จนท.ทหาร ข้าราชการส่วนอื่นไปก็มาก ดีว่าบริเวณวัดกว้างขวาง เลยมีที่เดินชมได้ทั่ว สิ่งปลูกสร้างเยอะ เลยดูแน่นๆ แออัด ภายในพระอุโบสถ พระวิหารต่างๆสวย สงบ มีต่างชาติเข้ามาเยอะจริงๆ หลบคนไปแถวคณะต่างๆภายในวัด กลับ เงียบ ร่มรื่นดี ต้นไม้ใหญ่มาก มีแต่คน เดินไปมามาก ถ้ามาควรเป็นวันธรรมดา วัดหยุดคนเยอะ เยอะมากจริงๆ ครับ

wa
รีวิว №24

มาหลายหนแต่ช่วงนี้ปิด

Mr
รีวิว №25

#ไหว้พระประจำรัชกาลวัดบวรนิเวศราชวิหาร วัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ได้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ตามธรรมเนียมเดิม วัดประจำรัชกาลจะใช้เกณฑ์เลือก จากวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยึดเอาที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงผนวช ณ วัดบวร อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารที่ใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์, สิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ, รวมถึงเรื่องราวต่างๆอีกมากมาย ขอยกตัวอย่างเล็กน้อยที่ห้ามพลาด หากไปไหว้พระที่วัดบวร〰️พระอุโบสถ ภายในมีพระประธานสององค์ องค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังคือ พระสุวรรณเขต เป็นพระประธานองค์แรก องค์ด้านหน้าคือ พระพุทธชินสีห์ ใต้ฐานบรรจุพระราชสรีรางคาร〰️พระมหาเจดีย์ เจดีย์สีทองเด่นสง่าภายในบรรจุพระบรมสรีริกธาตุ มีเทวรูปประจำทั้ง 6 ทิศ รอบพระเจดีย์ยังมี พระไพรีพินาศ อยู่ชั้นสองด้านทิศเหนือ〰️พระวิหารพระศาสดา ห้องหน้าประดิษฐานพระศาสดา พระพุทธรูปอีกองค์ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ห้องด้านหลังประดิษฐานพระพุทธไสยา〰️พระพุทธชินสีห์จำลองในพระวิหารเก๋ง เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร〰️หลวงพ่อดำ ในพระวิหารเก๋งอีกข้าง เป็นที่เล่าขานว่าเซียมซีที่นี่แม่นมาก เคยได้กับตัวเองครั้งนึงต้องมาแก้บนด้วยกาแฟดำ〰️โพธิฆระ ฐานต้นพระศรีมหาโพธิ กราบไหว้พระพุทธรูปศิลาแลง แต่เดิมแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆกระจายในที่ต่างๆ มีผู้เก็บมาถวายสมเด็จพระญาณสังวร ทีละชิ้นจนประกอบเป็นองค์พระสมบูรณ์สวยงามแนะนำการกราบพระบรมราชสรีรางคาร อันดับแรกกราบสักการะพระพุทธชินสีห์ (กราบพระแบบมือ 3 ครั้ง) ตามด้วยกราบพระบรมราชสรีรางคาร (กราบแบบไม่แบบมือ 1 ครั้ง) ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน เป็นอันเสร็จพิธี#ไหว้พระประจำรัชกาล

Mo
รีวิว №26

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บางลำภู กรุงเทพฯ แต่เดิมวัดนี้เป็นวัดใหม่อยุ่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ต่อมาได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างขั้นใหม่ วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุง และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นจนเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งผนวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) เสด็จมาครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ทำให้วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ และเสริมสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แล้วทรง บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง พร้อมทั้งได้รับพระราชทาน ตำหนักจากรัชกาลที่ ๓ ด้วย ในสมัยต่อมาวัดนี้ เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อทรง ผนวชหลายพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน จึงทำให้วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ในปัจจุบัน นี้ ศิลปกรรมโบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสภาพดีพอที่จะชม และ ศึกษาได้ เป็นจำนวนไม่น้อย

Nu
รีวิว №27

วัดบวรนิเวศวิหาร (เดิมชื่อว่า วัดใหม่) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3[2]พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชไทยถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9พระประธานในพระอารามนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ โดยทั่วไป คือ มีพระประธาน 2 องค์ และล้วนมีความสำคัญเนืองจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ ซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยอัญเชิญมาทั้งองค์ราวปี พ.ศ. 2373[3] และพระสุวรรณเขต หรือ พระโต หรือ หลวงพ่อเพชร พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานไว้เบื้องหลังพระพุทธชินสีห์ เป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้ ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี[4]วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน ถึงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร[5]วัดนี้ยังเป็นวัดที่พระถนอม (อดีตจอมพลถนอม กิตติขจร) ได้รับการบวชเป็นพระภิกษุในปี 2519จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จั
รีวิว №28

้เป็นสถานที่ไม่กี่ที่ในโลกนี้ที่สงบใจได้เสมอเมื่อวุ่นวายใจพระพุทธ​รูป​งดงาม​มาก​ที่สุด​ราคา​

Ac
รีวิว №29

วัดบวรนิเวช วัดเก่าที่มีเรื่องราวน่าติดตามมากมายหลายยุคที่สำคัญๆ ยุคท่านเจ้าคุณนอ เซียนพระทราบกันดี สมเด็จพระวันรัตนวัดที่มีสอง สมเด็จพระสงฆ์ราช วัดที่ในหลวงร.๙..,ร.๑๐..มาจำพรรษา มีความเป็นมาชั่วช่วงชีวิตของคนหลายแผ่นดินที่เวียนกันมากราบไหว้พระ และมีกราบประตูเขี้ยวกาง ที่โบราณคนมาบนบานขอสื่งที่ตัวอยากได้แลกกับการแก้บนด้วยฝิ่นมาป้ายปาก หากใครเกิดทัน จะได้เห็นประตูมีรูปนายทราวปากดำไปด้วยยาฝิ่น...อะไรๆที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวที่เราดีใจที่เกิดในรัชกาลที่เก้าและมาถึงยุคใหม่รัชกาลที่สิบ วัดบวรได้รับการปรับปรุงให้สวยสดงดงาม ต้องตามมาชมคะ

ma
รีวิว №30

พระพุทธรูปในโบสถ์ งดงามมาก

th
รีวิว №31

ควรมากราบไหว้ เป็นศิริมงคล เปิดชมไหว้ทุกวัน มาแล้วควรมาไหว้พระไพรีพินาศด้วยอยู่ชั้น 2 ของเจดีย์ ครั้งนี้มากราบพระบรมเกศาธาตุจากประเมศศรีลังกาที่พระตำหนักเพ็ชร

พิ
รีวิว №32

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร (เดิมชื่อว่า วัดใหม่) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3[2]

Fi
รีวิว №33

วัดหลวงเก่าแก่ในกรุงเทพ มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้หลายองค์ สวยงามในพุทธศีลป์ ยังเดินไม่ทั่ววัดเพราะมีเวลาน้อยถ้ามีโอกาสจะมาเดินให้ทั่ววัดเลย

ผม
รีวิว №34

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สงบร่มรื่น คนไม่เยอะไม่วุ่นวายเหมือนวัดอื่นๆ วัดนี้น่าไปไหว้พระมากๆ ที่บริเวณวัดจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งรอได้ มีเก้าอี้ให้เรานั่งพัก มีชั้นรองเท้าสำหรับให้เราถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้น ส่วนดอกไม้ธูปเทียนเราสามารถใส่ตู้บริจาคแล้วแต่ศรัทธา สามารถไปกราบไหว้พระสรีรางคารของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่วัดนี้ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์การเดินทางถ้ามารถส่วนตัวอาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึง แนะนำว่าให้นั่งแท็กซี่มาลงที่วัดจะสะดวกกว่า จากนั้นก็สามารถเดินตามฟุตบาทจะผ่านร้านค้ามากมาย ตามฟุตบาทมีของกินหลากหลายอย่าง ซึ่งสามารถเดินไปยังวัดต่อๆไปได้เพราะว่าบริเวณนี้จะมีวัดใหญ่ๆอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งวัดเหล่านี้จะไม่ห่างกันมากเป็นระยะทางที่เราสามารถเดินได้แล้วไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่

ko
รีวิว №35

สักการะบูชาพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธชินสีร์ หลวงพ่อโต พระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 และพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก และไหว้พระ 10 วัดขอพรปีใหม่

อา
รีวิว №36

กราบสรีรังคาร สมเด็จพระญาณสังวรณ์ ณ.วิหารหลวงพ่อดำ ...หลังพระอุโบสถ...กราบพระอัฎฐิ ในหลวง ร.9 ...ใต้ฐาน ฉุกชี ในพระอุโบสถ...เวียนเทียน รอบพระเจดีย์...กราบ พระบรมสารีริกธาตุ...กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบบริเวณวัด...ชมความร่มรื่น รอบบริเวณ...ความงดงาม ณ.พระตำหนักเพ็ชร...ชมพิพิธพันธ์ ณ.อาคาร มนุษยวิทยา.จอดรถ บริเวณ ลานจอดรถ...โรงเรียน วัดบวรนิเวศ...ครับ...

Ko
รีวิว №37

พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9

Ta
รีวิว №38

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพุทธสถานที่งดงาม ร่มเย็น และสงบมากๆ มีโอกาสได้เข้าสักการะพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา ปรีติมากเหมือนได้รับพลังแห่งความร่มเย็นกลับไปด้วย เหมาะแก่การไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ

อั
รีวิว №39

วัดที่สวยงาม สไตล์จีน พระประธานศักดิ์สิทธิ์และดูงาม สถานที่จัดการได้อย่างสะอาด

Yu
รีวิว №40

วัดสวย มีกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันเสาร์ เวลา10.00น.ถึงสิ้นเดือน ธ.ค63

ch
รีวิว №41

วัดหลวงที่สำคัญมากวัดหนึ่งในประเทศไทย เป็นวัดสำคัญมาตั้งแต่ ร.4 และประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ พระศาสดา พระนอนโบราณ พระไพรีพินาศ พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ทอง และพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชประเทศไทยถึง 4 พระองค์ และประดิษฐานพระสรีรังคารของ ร.4 และ ร.9 มีสมเด็จพระวันรัตเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Sh
รีวิว №42

พระพุทธชินสีห์ งดงามมากหากมีโอกาสมาวัดนี้ ถือว่าต้องมาสักการะบูชาภายในอุโบสถ สงบ เงียบ ไม่ใหญ่มากถ้าไม่มีงานหรือพิธีอะไรเป็นพิเศษสามารถนั่งสมาธิ สงบๆได้เลยแต่หากมีงาน ก็จะได้สักการะเพียงครู่เดียว...ที่จอดรถ มีที่จอดรถได้ทั้งในวัด แต่จำนวนที่จอดไม่ค่อย สามารถนำรถไปจอดอาคารจอดรถ กทม. บางลำพูได้ ก็สามารถเดินต่อมาได้ไม่ไกลสะดวกกว่าและใหญ่กว่า

nu
รีวิว №43

เป็นวัดที่รัชกาลที่​ 9​เคยทรงผนวช​ มีอุโบสถที่งดงามมาก​

Ja
รีวิว №44

วันนี้ได้มีโอกาสมาแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้พระข้างใน ได้แต่เดินรอบๆ เพราะพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมา

Ko
รีวิว №45

พระพุทธชินสีห์และ พระสุวรรณเขต (พระโต)

ทู
รีวิว №46

น้อมกราบพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563

ch
รีวิว №47

สงบร่มเย็น ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบพระองค์ท่าน เป็นบุญอย่างที่สุดแล้ว

Pa
รีวิว №48

เป็นที่สงบ ชอบมาสวดมนต์ ทำสมาธิ ในพระอุโบสถ์ มารถเมล์ผ่านหลายสาย มาสะดวกโดยรถสาธารณะ

อุ
รีวิว №49

ไม่เคยมาเที่ยวมาก่อน ด้วยเป็นคนบ้านนอก เมื่อบังเอิญได้มา น้องใจดีพามาเที่ยว สวยงามมาก บริเวณกว้าง ชอบศิลปกรรม และจิตรกรรม สวยมาก

Bo
รีวิว №50

เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากๆ และ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ครับ🙏🙏🙏

Na
รีวิว №51

สงบ ร่มเย็น สะอาด สถาปัตยกรรมสวยงาม อีกทั้งยังได้กราบพระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองไทย ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ รวมทั้งสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 6 ที่ประดิษฐานอยู่ใต้บัลลังพระพุทธชินสีห์ เมื่อเดินต่อไปที่วิหารด้านหลัง ยังสามารถสักการะพระสรีรางคารของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้อีกด้วย

So
รีวิว №52

เป็นพระอารามหลวง สร้างในสมัยรัชกาลที่3 และ วัดประจำรัชกาลที่6และร9สวย สงบ พระอุโบสถ และตำหนัก เพชร ก็งาม

ออ
รีวิว №53

ที่นี่เคร่งคะเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม ได้กราบเสด็จพ่อรัชการที่๙ เวลาคิดถึงค่ะง

Pe
รีวิว №54

ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมากราบ พระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชการที่9 ที่วัดบวรนิเวช วันนี้วันศุกร์คนไม่เยอะ มาสายๆรถไม่ติด บรรยากาศโดยรอบสงบร่มรื่น ต่างจากภายนอกวัดโดยสิ้นเชิง โดยในพระอุโบสถใหญ่ ประดับตกแต่งภายในโดยรอบด้วยภาพวาดต่างๆเป็นเรื่องราวชาวบ้านกับวัด และกิจกรรมประเพณีต่างๆ ไว้อย่างสวยงามและองค์พระประทาน คือ พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่าหลวงพ่อโต หรือ “หลวงพ่อเพชร” คือพระประธานองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ด้านในสุด เป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถนี้และพระพุทธชินสีห์ ประดิษฐานอยู่ข้างหน้าพระพุทธสุวรรณเขต  เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยเอาความสวยงามและความสงบมาฝากครับ

Na
รีวิว №55

สถานที่ร่มรื่น ร่มเย็น น่าไปนั่งปฎิบัติธรรมในอุโบสถ สิ่งที่ควรหาชมที่วัดอื่นไม่มีคือใบเสมาที่อยู่บริเวณรอบผนังอุโบสถ พระพุทธรูปภายในอุโบสถก็งดงามยิ่งนัก ควรเดินชมรอบๆให้ทั่วเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย

Ma
รีวิว №56

ช่วงนี้ทางวัดปิดประตู ไม่ให้ฆราวาสเข้าไปไหว้พระ ทำบุญ เนื่องจากโควิด ระบาด

PA
รีวิว №57

วัดบวร เป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระธรรมราชาสองพระองค์ คือสมเด็จพระญาณสังวร ผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อน และใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ในโบสถ์ เป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของในหลวงรัชกาลที่๙ ถ้ามีโอกาสมาที่นี่ ขอให้ได้กราบพระสรีรางคารของทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคล และความตั้งมั่นของจิตใจ

Di
รีวิว №58

วัดสะอาด กราบเคารพ เบิกเนตร

Mi
รีวิว №59

ถ้าไปแถวสนามหลวง,บางลำพู สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องไปวัดบวรนิเวศน์ฯ ชอบมากและไปบ่อย

do
รีวิว №60

แวะสมัครเรียนพิเศษให้ลูก ถือโอกาสแวะ #วัดบวรนิเวศวิหาร #ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ #พระบรมรูปรัชกาลที่4#ไหว้พระต่างๆ พระไพรีพินาศ พระสุวรรณเขต พระชินสีห์ พระศาสดา พระไสยา หลวงพ่อดำ ฯลฯ#ไหว้พระสรีรังคารรัชกาลที่6และรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสิทร์

se
รีวิว №61

งดงามยามค่ำคืน · กราบสักการะพระบรมราช สรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

จิ
รีวิว №62

พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพระไพรีพินาศ เจ้าหน้าดูแลนิสัยน่ารักมาก!!

Pr
รีวิว №63

ไปถึงมีงานบวชพอดี การมาถวาย สังฆทาน​วัดถ้าถวาย​เป็นของกิน ต้องก่อนเที่ยง เพราะ พระจะรับไม่ได้หรือไม่รับเลย ไหว้มา 44 วัดมีวัดนี้ เคร่ง​มาก ขอบคุณ​ครับ​สำหรับ ความรู้​

Ji
รีวิว №64

ได้มีโอกาสมา วัดบวร เป็นครั้งแรก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพ ผ่านไปผ่านมาก็หลายครั้ง ไม่ได้เข้ามากราบพระ ครั้งนี้มาบวช ลูกเพื่อน ก็จะเรียกว่าหลานก็ได้ ศิลป์ก่อสร้าง ได้สวยงาม ตามแบบฉบับวัดหลวง ภายในอุโบสถ งดงามยิ่งนัก

ນາ
รีวิว №65

วัดประจำรัชกาลที่9 เนื่องจากพระองค์เคยออกผนวชและจำพรรษาที่นี่

Su
รีวิว №66

วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นอารามชั้นเอกเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสี่พระองค์และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญสององค์ คือพระพุทธสุวรรณเขตที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จ.เพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ซึ่งใต้ฐานเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของ ร.6 และ ร.9 ถัดจากพระอุโบสถมีเจดีย์กลมใหญ่ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุงสร้างในสมัย ร.4 โดยรอบๆฐานจะมีซุ้มจีน และ พระไพรีพินาศ

Po
รีวิว №67

#welcometothailand​ มากราบไหว้​บูชา​กันนะครับ​เป็นวัดที่ครั้งหนึ่ง​ใน​ชีวิต​ต้องมา​ เพราะมีประวัติ​ศาสตร์​ที่​คนไทย​ทุกคน​รู้​ดี​ ตั้งแต่สมัย​โบราณ​จนถึงปัจจุบัน​

ศุ
รีวิว №68

เป็นวัดเก่าที่สร้างมานานแล้ว ที่สำคัญคือมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงค์ทีมาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ จึงมีความสำคัญต่อปนะชาชนชาวไทยมาก มีพระไพรีพินาศทีศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

Su
รีวิว №69

เป็นวัดที่มีผู้คนเข้ามาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและมาได้ทั้งครอบครัวเลยครับ

Po
รีวิว №70

วัดสำคัญของไทย พระพุทธรูป ศาสนสถาน และสถาปัตยกรรม งดงาม ทรงคุณค่า

พร
รีวิว №71

สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนามีประวัติเก่าแก่

Sa
รีวิว №72

เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามากราบท่านครับ

นิ
รีวิว №73

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นประจำรัชกาลที่ ๖ พระประธานในพระอารามนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ โดยทั่วไป คือ มีพระประธาน 2 องค์ ยังมีศิลปกรรมที่น่าสนใจ แบ่งเป็น2ส่วน เขตพุทธาวาสและเขตสังฆวาส โดยมีกำแพง และ คูน้ำมีสะพานเชื่อมถึงกันเดินข้ามไปมาได้สะดวก.

PA
รีวิว №74

สวยงามมากๆ ครับ แต่วันที่ไปร้อนมากๆ

Ji
รีวิว №75

ไปเมื่อไรก็คิดถึงนัยหลวงร 9 ทรงเคยผนวชณวัดแห่งนี้

So
รีวิว №76

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ถึง 4 พระองค์ มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ หากได้มาเยี่ยมชมและได้กราบพระประธานในพระอุโบสถก็จะดีอย่างยิ่ง สถานที่แม้มีอาคารมาก ก็มีความสงบ

Ki
รีวิว №77

สวดมนต์ข้ามปี ชอบวัดนี่ มีความวิจิตรงดงาม

Ka
รีวิว №78

เป็นวัดที่ต้องแวะไปกราบทุกครั้งที่ไปบางลำภู มีพระประธานที่งดงามมาก มีจุดที่ให้เช่าวัตถุมงคล อยู่ด้านข้างโบสถ์ เช่น พระกริ่งไพรีพินาศ พระปิดตา ภายในวัดมีอาคารที่สวยงาม

Br
รีวิว №79

เหมาะกับการมานั่งภาวนา

Vi
รีวิว №80

อีกแล้ว คนห่างวัด ชั่วชีวิตผ่านหลายครั้ง ยังไม่ได้เข้า วันนี้ 4 ก.พ. 64 อายุ 70 ปี มีโอกาสเข้ากราบพระประธาน องค์สำคัญในโบสถ์ แต่ก็มีสิ่งขวางกั้นเล็กน้อย เพราะเป็นช่วงควบคุมพิเศษ ปิดโบสถ์ แต่ก็เปิดประตูโบสถ์ ให้ชะเงื้อ มองเห็นพระประธาน เพิ่อขออนุญาติบันทึกภาพได้ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไปแล้ว ไม่ขอพรรณา

Jo
รีวิว №81

ทำงานผ่านบ่อยมากวัดนี้ซึ่งก็เคยมาไหว้บ้างแล้วแต่ไม่ได้เดินดูรอบๆ ครั้งนี้มีเวลาจึงเดินรอบๆ โบสถ์ จึงได้เห็นว่า มีหลายที่ที่น่าสนใจ และสวยงามมาก อีกทั้ง สงบร่มรื่น เหมาะกับการนั่งสมาธิ อีกที่นึง และวัดนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

Wa
รีวิว №82

วัดที่ใกล้และบรรยายกาศสงบ สักการะพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหารและพระไพรีพินาศ

ro
รีวิว №83

วันนี้มางานบวชพระเป๊ก เปรมนัช อนุโมทนาสาธุ🙏

Ka
รีวิว №84

พิธีอุปสมบทภาคฤดูร้อนวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประจำปี 2561(1/04/61 โกนหัวนาค,สามเณร)

Pa
รีวิว №85

มากราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วอย่าลืมเผื่อเวลาเดินชมดูรอบๆวัดด้วยค่ะ ชมพิพิธภัณฑ์ รูปปั้นต่างๆรอบวัด ได้บุญ ได้ชมสิ่งสวยงามและได้ความรู้กลับไป ใครอยากถวายอาหารเพลพระไปถวายได้ที่ตำหนักเลยค่ะ ถวายได้ทุกตำหนักค่ะ

Ia
รีวิว №86

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดใหม่ เป็นวัดโบราณ เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงผนวชได้เสด็จมาประทับ และทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตติกนิกายขึ้นที่วัดนี้เป็นครั้งแรก ถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดนี้อีกด้วยอีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ซึ่งจะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

Ku
รีวิว №87

สวัสดีปีใหม่ 1 ม.ค. 2563

Sa
รีวิว №88

วัดอารามหลวงชั้นเอก ที่มีความสวยงาม เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ เป็นสถานที่ที่ชาวไทยเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

Po
รีวิว №89

มางานบวชเพื่อน วัดนี้มีการจัดการที่ดี สะอาด มีพระพุทธรูปสำคัญมากมายให้เข้าไปสักการะ

ญด
รีวิว №90

มาทำบุญ นั่งสมาธิ ในอุโบสถ เงียบดีคะ

Wi
รีวิว №91

มาเวียนเทียนตอนเช้าในวันสำคัญทางศาสนา ที่วัดนี้สามารถเวียนเทียนได้ทั้งวัน โบสถ์เปิดตลอด มีดอกไม้ธูปเทียนขายไม่ต้องเตรียมมา

Ch
รีวิว №92

ที่ประดิษฐานพระสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควรค่าแก่การเคารพ

Ki
รีวิว №93

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ มีพระพุทธชินสิห์เป็นพระประธาน เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน มีสมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์พำนัก ณ วัดบวรนิเวศวิหารด้านหลังของพระอุโบสถมีเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ รอบเจดีย์ด้านโบสถ์ เป็นที่ประดิษฐานพระสำคัญ คือ พระไพรีพินาศ พระพุทธรูปหินทรายใครมีเรื่องทุกข์ร้อน อุปสรรคมาก ลองไปอธิษฐานขอพรจากท่านดูน่ะครับจริง ๆ วัดบวรนิเวศวิหาร มีจุดที่น่าสนใจให้มาชมหลายที่ อาทิ เช่น ทวารบาล พระศรีศาสดา พิพิธภัณฑ์

Pa
รีวิว №94

สงบ งดงาม นั่งสมาธิได้ค่ะ มากราบพระสรีรางคารพ่อหลวงของพวกเราได้ด้วยนะคะ🙏

tu
รีวิว №95

ช่วงปีใหม่ เปิดเข้าชมสักการะ ทุกวิหาร

Si
รีวิว №96

ไปสวดมนต์ข้ามปี 2563

DO
รีวิว №97

อยากมาบ่อยๆ สถานที่ดีและตลอดไป

Sa
รีวิว №98

เงียบสงบ ร่มเย็น มาบวชที่นี่ 15 วัน ได้รับความรู้และแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีมาก

Ta
รีวิว №99

วัดบวรนิเวศวรวิหาร สวย งดงาม สงบ ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงผนวชวัดนี้

wi
รีวิว №100

วัดอารมหลวงกลางเมือง...สถาปัตงดงาม...ร่มรื่น...วันหยุดมาทำบุญที่วัดสามรถจอดรถได้ที่ลานจอดของโรงเรียนวัดบวร...คิดชั่วโมงแรกฟรี..ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ20บาท...แต่ที่จอดจะน้อยและเต็มเร็ว

ข้อมูล
100 ภาพถ่าย
100 ความคิดเห็น
4.9 เรตติ้ง
  • ที่อยู่:248 ถนน พระสุเมรุ, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
  • เว็บไซต์:http://www.watbowon.com/
หมวดหมู่
  • วัด
การเข้าถึง
  • ทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น:ใช่
องค์กรที่คล้ายกัน